Prípadová štúdia – Implementácia riešenia na prevenciu úniku dát


Prípadová štúdia – Implementácia riešenia na zber a vyhodnocovanie bezpečnostných udalostí a incidentov (SIEM)


Zmena bankového spojenia


Business raňajky


Proces vývoja mobilnej aplikácie – Časť 1