Systém riadenia zasadnutí – nový produkt z dielne EMM


Meranie teploty zamestnancov a návštevníkov na pracoviskách


Usmernenie Úradu na ochranu osobných údajov SR


Belgický úrad pre ochranu údajov udelil vysokú pokutu