Bezpečnostná analýza – posúdenie optimálnosti formy a spôsobu ochrany majetku pre BVS, a.s.