Systém riadenia zasadnutí – nový produkt z dielne EMM


Bezpečnostná analýza – posúdenie optimálnosti formy a spôsobu ochrany majetku pre BVS, a.s.


Meranie teploty zamestnancov a návštevníkov na pracoviskách


Usmernenie Úradu na ochranu osobných údajov SR


Belgický úrad pre ochranu údajov udelil vysokú pokutu