EN Kontakt

Bezpečnostná analýza – posúdenie optimálnosti formy a spôsobu ochrany majetku pre BVS, a.s.

Našim najnovším prírastkom do rodiny klientov je Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Hlavnou misiou BVS, a.s. je dodávka pitnej vody obyvateľom mesta Bratislava a priľahlých miest. Naša práca pre klienta spočívala vo vykonaní analýzy aktuálneho stavu fyzickej a objektovej bezpečnosti pre všetky jeho objekty (konkrétne 540 objektov). Výstupom z tejto analýzy bol finálny dokument, ktorý obsahoval:

 • Opis zistení pre každý objekt
  • Stručný opis a charakteristika aktív objektu
  • Identifikácia a ohodnotenie hrozieb pre daný objekt
  • Identifikácia zraniteľností a posúdenie vhodnosti a účinnosti v súčasnosti implementovaných bezpečnostných opatrení pre daný objekt
  • Vyhodnotenie rizík a návrh spôsobu ich riadenia
  • Návrh zmien v spôsobe zabezpečenia ochrany objektu
 • Návrh systémových opatrení, ktoré prispejú k optimalizácii vynakladaných nákladov na ochranu majetku BVS
 • Ekonomická analýza preukazujúca celkové náklady na implementáciu a prevádzku navrhovaného riešenia

Vzájomnú spoluprácu hodnotíme výborne. Prístup zo strany klienta bol ústretový, všetky požiadavky na súčinnosť boli poskytovné promptne a spolupráca tak nadobudla úplne iný rozmer. Pripomienkovací proces výstupov bol profesionálny, vecný a stručný a to najma vďaka osobnému stretnutiu a diskusii. Práve vďaka týmto faktorom sme mohli finálne výstupy doručiť včas a v skvelej kvalite.

Zákazník bol rovnako spokojný, s našou prácou, komunikáciou, dodržiavaním termínov a samotným výstupom.


Clouds
chránime Vaše hodnoty

Aktuality

Contact
Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti

Na mape

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo v prípade potreby produktovej podpory kontaktujte nás prosím cez tento formulár.