EN Kontakt

BikeGuard – riešenie spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Aj vďaka podpore Ministerstva hospodárstva a Operačného programu integrovaná infraštruktúra sme sa aj my mohli zapojiť do poslednej výzvy EIC accelerator (SME fáza 2) s našim projektom BikeGuard.

Názov projektu: BikeGuard – Bike Security solution

Žiadateľ: EMM, spol. s.r.o. , Sekurisova 16, 84102, Bratislava

Miesto realizácie: Sekurisova 16, 84102, Bratislava

Výška NFP: 50 000 €

Popis a cieľ projektu: Zapojenie spoločnosti EMM, spol. s.r.o. do Fázy 2 nástroja SME Instrument (EIC akcelerátor) programu Horizont 2020 za účelom posilnenia konkurencieschopnosti, zvýšenia inovačnej kapacity a rozvoja rastového potenciálu spoločnosti na medzinárodných trhoch.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Ďalšie informácie nájdete aj na: www.opvai.sk; www.mirri.gov.sk;  www.eufondy.sk. 


Clouds
chránime Vaše hodnoty

Aktuality

Contact
Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti

Na mape

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo v prípade potreby produktovej podpory kontaktujte nás prosím cez tento formulár.