EN Kontakt

Cloud bursting

Cloud bursting

Zaujímavý názov a o to viac zaujímavejšia téma, na ktorú je možné viesť siahodlhé diskusie. Otázku, čo cloud bursting vlastne je a ako sa dá využiť v praxi, dostávame pomerne často. Práve preto sme sa rozhodli o nej napísať zopár riadkov.

Cloud bursting je koncept nastavenia konfigurácie privátneho a verejného cloudu tak, že dopyt po IT prostriedkoch, na ktorý kapacita privátneho cloudu nestačí, je presúvaný do verejného cloudu. To znamená, že v momente kedy organizácia dosiahne 100% kapacity svojho privátneho cloudu, nadbytočný dopyt po výkone/úložisku sa presunie do cloudu verejného a tým pádom nedôjde k prerušeniu služieb. Tento koncept poskytuje mnoho výhod, avšak je potrebné si hovoriť aj o negatívach.

Výhody vs. nevýhody cloud burstingu

Začneme asi otázkou, pre koho a pre aké typy aplikácií je takýto model hybridného cloudu vhodný. Cloud bursting model je vhodný pre málo kritické aplikácie, ktoré nespracúvajú citlivé informácie (i.e. osobné údaje) a v istých momentoch potrebujú nárazovo zvýšiť výkonnosť. Ďalším variantom je stav, kedy takáto aplikácia uvoľňuje kapacitu lokálneho prostredia pre potreby biznis kritických resp. kritickejších aplikácií. Cloud bursting teda funguje ideálne pre aplikácie, ktoré v minimálnej miere závisia od komplexnej infraštruktúry a nie sú závislé od iných aplikácií, komponentov a systémov.

Aké sú výhody a benefity takejto hybridnej konfigurácie cloudového prostredia? Azda najhlavnejšou konkurenčnou výhodou, ktorú je pomocou cloud burstingu možné dosiahnuť je rýchlosť a dostupnosť poskytovaných služieb. Interná infraštruktúra akejkoľvek organizácie ponúka obmedzené zdroje. V prípade cloudu to tak nie je. So službami ako napríklad Amazon Web Services alebo Microsoft Azure majú spoločnosti k dispozícií neobmedzené množstvo zdrojov a teda môžu použiť taký výkon resp. úložisko aké v danom čase potrebujú. S tým samozrejme súvisí aj spoplatnenie – platí sa len za to, čo naozaj spoločnosť využije. Je to jednoduchý a rovnako aj prehľadný spôsob ako maximalizovať návratnosť investície do vlastného HW a zároveň minimalizovať náklady spojené s rozširovaním kapacít. Rozšírené kapacity sú v konečnom dôsledku použité aj tak len v určitých intervaloch a po zvyšok času by zostali nevyužité.

Ako som na začiatku spomenul, je však potrebné zvážiť aj druhú stranu mince. Bezpečnosť, legislatíva, latencia, load balancing, ale aj kompatibilita medzi platformami. Azda najvhodnejším kandidátom pre cloud bursting model fungovania sú práve obchodníci, online marketéri, alebo finančný sektor. Bohužiaľ, všetci spomenutí však čelia výzvam, ktoré súvisia napríklad s ochranou osobných prípadne citlivých údajov. Preto je potrebné aby boli dodržané všetky potrebné legislatívne nároky. V prípade, že dodržané nie sú, hrozí riziko úniku do verejného priestoru, vysoké pokuty a …

Ďalším rizikom, je nekompatibilita medzi rozličnými prostrediami. Provideri cloud computingu a virtualizačných riešení síce poskytujú nástroje správu takýchto hybridných prostredí, ale kameňom úrazu ostávaja nekompatibilita medzi rôznymi platformami, na ktorých sú tieto riešenia postavené, ich interoperatbilita a v konečnom dôsledku funkčnosť celého riešenia.

Pred tým, ako sa spoločnosť rozhodne pre hybridný model cloudu, je potrebné pouvažovať nad dôvodmi prečo a na čo bude tento model využitý. Špecialista, ako napríklad cloud server architekt by mal byť schopný povedať, či cloud bursting dáva zmysel pre interné prostredie a ak áno, aké by mali byť ďalšie kroky a samotné nastavenie. V prípade, že vo svojom okolí nemáte špecialistu, ktorý je schopný zhodnotiť efektívnosť vášho súčasného systému nevie, môžete sa obrátiť na našu spoločnosť.


Clouds
chránime Vaše hodnoty

Aktuality

Contact
Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti

Na mape

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo v prípade potreby produktovej podpory kontaktujte nás prosím cez tento formulár.