EN Kontakt

Report z konferencie Information Security Summit 2019

Jubilejný, v poradí už 20. ročník mezinárodnej konference IS2 sa tento rok konal posledný májový týždeň v historických priestoroch pražského Karolina na Ovocnom trhu v Prahe.

Dôležitosť a jedinečnosť tejto konferencie vyplýva nielen z horúcich tém z oblasti kybernetickej bezpečnosti, ale aj fakt, že konferencia v posledných rokoch prináša doslovne hviezdne obsadenie prednášajúcich, ktorí sú skutočnou špičkou vo svojich odboroch. Počas konferencie odznelo mnoho zaujímavých tém, v ktorých sa prednášajúci venovali témam ako napríklad sú trendy kybernetickej bezpečnosti v oblasti umelej inteligencie a internetu vecí, pozornosti neunikli ani témy týkajúce sa regulácie a politiky EU, ktoré vo veľkej miere tieto dva svety ovplyvňujú.

Osobností, s ktorými sme mali možnosť stretnúť sa nielen počas prednáškových blokov, ale v aj na osobných stretnutiach a konzultáciách počas celej konferencie, bolo mnoho. Pre nás boli najzaujímavejšími nasledovný spíkri.

Robert Bigman, ktorý prednášal o historických skúsenostiach a lekciách z kybernetickej bezpečnosti, pričom vychádzať bude z konceptov a princípov pre navrhovanie bezpečnosti počítačových systémov publikovaných v Oranžovej knihe (Trusted Computer System Evaluation Criteria, – the „Orange Book“), ktorú publikovalo americké Ministerstvo zahraničných vecí v roku 1985. Robert je uznávaným odborníkom v oblasti ochrany utajovaných skutočností. Vyvinul technické opatrenia a postupy na riadenie najcitlivejších údajov USA a ako priekopník informačnej bezpečnosti sa podieľal na vypracovaní bezpečnostných opatrení pre vládnu infraštruktúru, a to dlho pred tým, než komerčný svet vôbec objavil internet.

Vašek Matyáš, profesor a prodekan Fakulty informatiky na Masarykovej univerzite v Prahe. Věnuje se aplikovanej kryptografii, kybernetickej bezpečnosti a ochrane internetového súkromia. Vo svojej prednáške sa bude venovať problematike certifikátov verejných kľúčov a OpenSSL, v ktorej nadviazal na experiment s cieľom posúdiť použiteľnosť rozhranie príkazového riadku OpenSSL. V štúdií skúmali chyby pri overení certifikátu verejného kľúča a na základe pozorovania a hodnotenie odlišných chýb overovania certifikátu, na vybranej vzroke ľudí.

Počas druhého dňa konferencie sme mali možnosť vypočuť si prednášku od Jaroslava Jakubčeka, absolventa ekonómie a počítačovej forenznej vedy na niekoľkých svetových univerzitách. Jaroslav sa v druhej časti prednášky, ktorú zdieľal s generálom Oldřichom Martinů, venoval téme kryptomien – revolučnej technológii, ktorá prináša možnosti tak ako pre legálne a prospešné, tak kriminálne využitie. Jaroslav prezentoval viaceré možnosti sledovania platieb a identifikácia kriminálnych transakciu či možnosti identifikácie páchateľov. Opomenutá nezostala ani technológia blockchain a jej praktickým využitím mimo finančného sektora.

Sme veľmi radi, že sme sa mohli na konferencii zúčastniť, vypočuť si mnoho zaujímavých nízorov a postrehov a v neposlednom rade spoznať množstvo nových a zaujímavých ľudí.


Clouds
chránime Vaše hodnoty

Aktuality

Contact
Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti

Na mape

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo v prípade potreby produktovej podpory kontaktujte nás prosím cez tento formulár.