EN Kontakt

Turingov test alebo testovanie inteligentnosti počítačov

Viete čo je to Turingov test? Ide o ikonický test navrhol v polovici 20. storočia matematik Alan Turing. Alan Turing bol anglický matematik a priekopník v oblasti strojového učenia v 40. a 50. rokoch 20. storočia. Jeho cieľom je dokázať, že testovaný stroj resp. počítač má umelú inteligenciu.

Začiatky

Test bol prvý krát realizovaný v roku 1950. Avšak vzhľadom na fakt, že inteligencia je pojem, ktorý je pomerne zložité definovať, nie to ešte testovať, Alan Turing používal na testovanie porovnanie s človekom. O čo teda v tomto teste ide? Turing navrhol, že počítač má umelú inteligenciu vtedy, ak vie za špecifických podmienok napodobniť ľudské odpovede. Test funguje na báze takzvanej „Imitačnej hry“. Hra funguje na základe textovej konverzácie, kde sa preveruje to, či je na druhej strane človek alebo počítač. Testuje teda predovšetkým schopnosť stroje napodobniť konverzáciu človeka.

Ako to funguje?

Test spočíva v tom, že necháme jedného človeka v úlohe pýtajúceho sa dávať otázky dvom respondentom, ktorých nemá možnosť vidieť. Jedným z nich je človek a druhým počítač. Komunikácia je výlučne textová, trvá päť minút a rozsah konverzačných tém nie je obmedzený. Odpoveď je poslaná späť testujúcemu (v neutrálnej podobe napr. vytlačené na papieri). Testovanie sa opakuje niekoľko krát, rozsah tém nie je obmedzený a maximálna dĺžka testovania je päť minút.Ak pýtajúci sa spolu s hodnotiacou komisiou (hodnotiť odpovede môže viac osôb) nedokáže podľa ich odpovedí rozlíšiť, ktorý z respondentov je človek a ktorý stroj, potom tento stroj možno považovať za inteligentný. Prelomovou hranicou sa považuje 30% úspešnosť, teda minimálne traja z desiatich hodnotiteľov musia byť presvedčení, že komunikácia prebieha s človekom a nie strojom, prípadne nedokážu rozlíšiť človeka od stroja.

Prvý krát sa toto testovanie podarilo prelomiť počítačovému programu zvanému Eugene Goostman, ktorý vytvoril v Petrohrade programátor Vladimir Veselov.Test organizovala Škola systémového inžinierstva univerzity v Readingu v spolupráci s inštitútom RoboLaw. Počas “ testovacieho rozhovoruô program simuloval trinásťročného chlapca z Odesy, pričom 1 člen z trojčlennej komisie (33% úspešnosť) neodhalil, že sa nerozpráva so skutočným človekom, ale so softvérom. Otázk, či je počítač schopný prejsť Turingovým testom, je v dnešnej dobe absolútne irelevantná. Namiesto testovania či hovorím / nehovorím so strojom, je lepšie zamerať sa na intuitívnosť a efektívnosť  interakcie, napríkald pomocou konverzačného rozhrania.

 


Clouds
chránime Vaše hodnoty

Aktuality

Contact
Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti

Na mape

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo v prípade potreby produktovej podpory kontaktujte nás prosím cez tento formulár.