EN Kontakt

Usmernenie Úradu na ochranu osobných údajov SR

Úrad na ochranu OU usporiadal  workshop, ktorý sa týkal aj otázok kamerového systému a záznamov z kontrolnej činnosti. V súčasnosti 1/3 kontrol tvoria práve kamerové systémy. Pokuty za kamerové systémy, ktoré boli uložené boli aj v tisícoch eur. EURÓPSKY VÝBOR PRE OCHRANU ÚDAJOV vydal usmernenie č. 3/2019, dňa 31.01.2020. Aj preto sme sa rozhodli napísať tento článok, v ktorom popisujeme informácie, ako máte mať správne označený priestor monitorovaný kamerovým systémom.

Ako by mala vyzerať nálepka na dverách.

Odporúčania výboru/úradu na ochranu osobných údajov sú nasledovné:

 1. Právne základy spracúvania osobných údajov prostredníctvom kamerových systémov.
  V prípade, že spracúvate osobné údaje z kamerových systémov – na účely oprávnených záujmov podľa č. 6 ods. 1 písm. f) GDPR je potrebné vykonať test proporcionality.
 2. Informačná povinnosť
  Nakoľko informácia na dverách by bola na veľkej ploche, odporúčame tzv. vrstvenie informácií. To znamená, že na dverách máte časť informácií s odkazom na ďalšie informácie (vzor na obrázku nižšie. Teda zvyšnú časť informácie, máte na prevádzkach alebo zverejnené na webe. Odporúčame obidve formy. Informácie musia byť ľahko dostupné.
 3. Doba uchovávania záznamu
  V minulosti, keď bol platný zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, bolo možné uchovávať záznamy z kamerových systémov po dobu maximálne 15 dní. To už neplatí ! Čím dlhšie uchovávate záznam napr. viac ako 3 dni (72 hodín), musíte to náležite odôvodniť v prípade kontroly.

 4. Umiestnenie záznamu
  Umiestnenie (piktogramu a informačnej povinnosti) vo výške očí. Tento piktogram a informačná povinnosť musí byť na mieste, ešte pred spracúvaním osobných údajov. Teda, ak máte monitorovaný priestor (prevádzku) musí to byť na dverách, ešte pred vstupom do monitorovaného priestoru.

Na čo si dávať pozor ?

 1. Správne označenie priestoru monitorovaného kamerovým systémom, teda piktogram ako aj informačná povinnosť v zmysle článku 13 GDPR (prvá vrstva informácií).
 2. Druhá vrstva informácií na webe, v prevádzke, v sídle spoločnosti – ľahko dostupná (kompletná informácia v zmysle čl. 13 GDPR).
 3. Zodpovedná osoba – každý prevádzkovateľ, ktorý monitoruje priestor, musí mať určenú zodpovednú osobu vo vzťahu k OÚ, jej kontaktné údaje uverejnené v informačnej povinnosti.
 4. Doba uchovávania záznamu.

 5. Umiestnenie (piktogramu a informačnej povinnosti) vo výške očí. Tento piktogram a informačná povinnosť musí byť na mieste, ešte pred spracúvaním osobných údajov. Teda ak máte monitorovaný priestor (prevádzku) musí to byť na dverách, ešte pred vstupom do monitorovaného priestoru.
Vzor – Informačná povinnosť

Autor: Ing. Klaudia Gondorová, bezpečnostná analytička


Clouds
chránime Vaše hodnoty

Aktuality

Contact
Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti

Na mape

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo v prípade potreby produktovej podpory kontaktujte nás prosím cez tento formulár.