EN Kontakt

Viete ako funguje face recognition technológia?

„Face recognition“ technológie, je technológia schopná rozpoznať a identifikovať osoby z digitálnych fotografií a videí na rozpoznávanie tvárí. Metód, akými tieto systémy fungujú je niekoľko, ale vo všeobecnosti väčšina z nich pracuje na základe porovnávania vybraných čŕt tváre z daného obrazu s črtami tváre v rámci databázy. Štandardne je táto technológia využívaná v rámci bezpečnostných a zabezpečovacích systémov, no s rastúcim množstvom smart technológií je zrejmé, že využitie rozpoznávania tváre bude aplikovateľné aj v iných oblastiach. Otázkou ale ostáva bezpečnosť a ochrana súkromia.

Motív, prečo napísať tento článok, bol celkom jednoduchý. Pri blúdení po Amazone a snahe nájsť vec, ktorú nutne nepotrebujem som narazil Amazon Rekognition. Po chvíľke hľadania a blúdenia o čo vlastne ide, som narazil na celkom jednoduchú definíciu toho, ako vlastne Rekognition funguje. Ide o technológiu a dielne Amazon Web Services (AWS), ktorá poskytuje vysoko presnú analýzu tváre a rozpoznávanie tváre na obrázkoch a videách, ktoré poskytujete. Amazon Rekognition je založený na vysoko škálovateľnej technológii schopnej učiť sa, ktorú vyvinuli vedci z Amazonu. Na základe analýz miliárd obrázkov a videí denne nevyžaduje skúsenosti a expertízu s machine learning systémami.

Tu sa však príbeh nekončí. Magazín Forbes sa totiž rozhodol toto riešenie otestovať. Zistil veľmi zaujímavé veci, a teda že okrem veľmi lacného riešenia ide aj o riešenie extrémne presné. Na základe fotografií dobrovoľne poskytnutých od zamestnancov v kanceláriách v Jersey a v Londýne, bol tím ľudí okolo Thomasa Fox-Brewstera schopný po niekoľkých hodinách postaviť extrémne presné riešenie na rozpoznanie tvárí.

Prvým krokom bolo nastavenie AWS databázy – „S3 bucket“, do ktorej tím nahral rôzne náhodné fotografie spolu s fotkami (tými v štýle kriminálka Las Vegas) svojich zamestnancov. Rekognition nemá jednoduchý nástroj na vizualizáciu a spárovanie tváre, ktorého výsledkom je textový output. Preto bol s nezištnou pomocou nezávislého programátora nakódený jednoduchý skript, ktorý označoval zeleným štvorčekom okolo tváre ľudí, ktorí v databáze neboli a červeným štvorčekom tých, ktorí sa v databáze nachádzali. Na to, aby mohol Rekognition porovnávať tváre s databázy bol nahraný „fake“ záznam, ktorý simuloval zábery z CCTV kamier.

Na základe informácií, ktoré Thomas poskytol vo svojom článku, boli výsledky prekvapivé nie len svojou presnosťou, ale aj rýchlosťou odozvy. No čo je ešte pozoruhodnejšie je cena riešenia od AWS pre riešenie tejto veľkosti, ktorá by podľa zverejnených informácií nepresiahla 10$.

Na čo slúži a ako face recognition funguje?

Rozpoznávanie a identifikácia tváre je nespochybniteľne jedným z najefektívnejších a najrýchlejších typov biometrie. Nepotrebujete si pamätať heslá, nie je potrebná žiadna fyzická interakcia, jednoducho sa stačí len pozerať do kamery. Rovnako sa dá pozerať aj na množstvo pozitívnych a veľmi žiadaných spôsobov využitia v praxi. Rýchlejšie otváranie dverí pri vstup do budov, rýchlejšia autentifikácia zamestnancov, alebo aj také činnosti ako kontrola  pasažierov na letiskách, ktorá je v dnešnej dobe už bežnou praxou. Mnohí tvrdia, že významnú úlohu zohrávajú aj pri ich využití bezpečnostnými zložkami, políciou a vyšetrovateľmi. Dôvod je jednoduchý – relatívne rýchla identifikácia zločincov. Samozrejme, to len v prípade, že systém je presný a chybovosť nízka.

Ako to celé vlastne funguje? Metód je mnoho, avšak najčastejšie sa využíva technológia, ktorá z tvárových čŕt, ktoré predstavujú približne 80 uzlových bodov, vytvorí odtlačok tváre tzv. faceprint. Ten následne zapíše ako číselný kód. Črty tváre sú napríklad dĺžka čeľusti, tvar lícnej kosti, vzdialenosť medzi očami a hĺbku očiek a šírku nosa a mnoho ďalších1. Údaje z databázy sa následne pokúsi priradiť k existujúcim záznamom v databáze existujúcich fotografií ľudí. V zásade teda hovoríme o troch krokoch detekcia, tvorba faceprint a overovanie alebo identifikácia s databázou2.

r

Kľúčovým faktorom, ktorý ovplyvňuje správne rozpoznávania tváre, je svetlo1. Ideálne je keď máme rovnomerne osvetlenú tvár, snímanú priamo, bez tieňov a čohokoľvek, čo môže blokovať snímanie fotoaparátu / kamery. Potom sú ďalšie faktory ako kontrast pozadia, vzdialenosť od objektívu a vôbec fakt, či si je daná osoba vedomá, že ju sníma kamera. V prípade, že si vedomá nie je, nedíva sa smerom na kameru a analýza tváre je teda veľmi zložitá až nespoľahlivá. Obraz je teda potrebné zoomovať, deformovať, modifikovať čo vytvára neskutočný priestor pre nesprávne určenie identity osoby3.

Potenciálne prekážky

V tomto bode je jasné, že nie je vždy všetko také pekné akoby sa mohlo zdať. Áno, v prípade, že sa bavíme o letiskových kontrolách, vstupoch do posilňovne alebo budov atď. Ste upovedomený o tom, že pre rýchly proces sa máte pozerať priamo, neusmievať sa a mnoho ďalších. Ak sa bavíme o chybovosti pri tých, povedzme banálnych prípadoch, asi sa nestane nič vážne. V prípade využitia systému na vymáhanie práva, napríklad také hľadanie zločincov, prípadne identifikácia teroristov, ide o väčší problém. Riziko identifikácie nevinnej osoby ako zločinca, prípadne neidentifikovanie zločinca pri opakovanom porušení zákona, je teda značné.

Je však potrebné povedať, že vyspelosť tejto technológie sa neustále zlepšuje. Štúdia3 Federal Trade Commission dokonca hovorí, že miera chybovosti klesá o 50 percent každé dva roky a v súčasnosti sú na úrovni okolo 0,8 percenta čo lepšie ako pri hlasovej biometrií (5,1%)4.

Face Recognition vs. GDPR

Ak teda existuje nejaká nevýhoda, ktorú so sebou táto technológia nesie, bez ohľadu na to, či funguje správne alebo nesprávne, tak je to fakt, že ľudia vnímajú prekážky týkajúce sa súkromia, ktoré so sebou táto technológia nesie. Aj napriek mnohým príkladom, kedy je fungovanie a samotné využitie tejto technológie absolútne na mieste a v súlade s existujúcou legislatívou. Názory na to, ako a do akej miery ovplyvní využitie a aplikáciu biometrie v súkromnom sektore sa líšia. Je však nespochybniteľné, že v rámci regulácie GDPR sa biometrické údaje považujú za osobitnú kategóriu osobných údajov, ktorá si zaslúži vyššiu úroveň ochrany, pričom biometrické údaje sú definované ako biologické vlastnosti, fyziologické znaky črty alebo opakované činnosti, v prípade ktorých sú tieto vlastnosti a/alebo činnosti špecifické pre konkrétneho človeka a zároveň merateľné (Metodické usmernenie č. 6/2013 Úradu na ochranu osobných údajov SR).

Pred vstúpením GDPR do praxe bolo zlegalizovanie akýchkoľvek technológii a systémov, ktoré sú postavenej na báze biometrickej identifikácie alebo autentizácie, podmienené rozhodnutím Úradu na ochranu osobných údajov SR (ďalej len ako „Úrad“). Išlo o osobitnú registráciu informačného systému. To znamená, že každý zamestnávateľ, predajca prípadne iný subjekt, ktorý by chcel overovať a stotožňovať svojich zamestnancov/klientov musí požiadať najprv Úrad o schválenie. To znamená administratívne a byrokraticky náročný proces, ktorého výsledkom môže byť jednoducho zamietnutie. Úrad môže žiadosť zamietnuť  v prípade rizikového spracúvania takýchto údajov, prípadne vtedy, keď zamestnávateľ nemá dostatočný právny základ.

GDPR vstúpilo do platnosti 25. mája 2018. Podľa nášho názoru môže práve toto nariadenie situáciu mierne uľahčovať, a to preto lebo každý zámer právneho subjektu na spracúvania biometrických údajov podlieha posúdeniu vplyvu na ochranu údajov (tzv. DPIA – Data Protection Impact Assessment). V praxi to teda bude fungovať tak, že akýkoľvek zámer na spracovanie biometrických údajov bude musieť právny subjekt vykonať len vtedy, keď riziká a nedostatky odhalené v DPIA posúdení, nebudú eliminované resp. úplne odstránené pomocou procesných, technických a organizačných opatrení.

Záver

Pre tých, ktorých cieľom je predsa len implementovať systémy, ktoré spracúvajú biometrické údaje je azda najlepším riešením nešetriť a určite pred implementáciou nezanedbať dôkladné konzultácie so skúsenými odborníkmi (DPO – Data Protection Officer).Na záver vyvstáva už len filozofická otázka, prečo a z akého dôvodu je regulácia mimo EÚ liberálnejšia. Hoci USA pristúpili k niektorým reguláciám v oblasti ochrany osobných údajov, stále nedosahujú úroveň, v Európe platného, nariadenia GDPR. Bude mať v budúcnosti tento fakt za následok pokročilejšie technológie amerických a ázijských firiem  v oblasti biometrie v porovnaní s tými európskymi?

 

[1] A.K. Jain ; A. Ross ; S. Prabhakar, An introduction to biometric recognition, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology ( Volume: 14, Issue: 1, Jan. 2004 )

 [2] A. P. Cackley; Facial Recognition technology, GAO-15-621 (Jul, 2015)

[3] Facing Facts: Best Practices For Common Uses of Facial Recognition Technologies; Federal Trade Commission; (October 2012) https://www.ftc.gov/reports/facing-facts-best-practices-common-uses-facial-recognition-technologies

 [4] C. Shu; Microsoft’s speech recognition system hits a new accuracy milestone; (Aug 21, 2017); https://techcrunch.com/2017/08/20/microsofts-speech-recognition-system-hits-a-new-accuracy-milestone/?guccounter=1

 

 

 

 


Clouds
chránime Vaše hodnoty

Aktuality

Contact
Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti

Na mape

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo v prípade potreby produktovej podpory kontaktujte nás prosím cez tento formulár.