EN Kontakt

Využitie OpenSource softvéru vo verejnom sektore

Softvér s otvoreným zdrojovým kódom (OSS) je typ počítačového softvéru, ktorého zdrojový kód je vydávaný na základe licencie, v ktorej držiteľ autorských práv udeľuje používateľom právo študovať, meniť a distribuovať softvér komukoľvek a na akýkoľvek účel. Tieto podmienky spĺňa softvér uvoľnený pod licenciami GNU General Public License (GPL), public domain, GPL, BSD a podobne.

Kedy je softvér vnímaný ako OpenSource

Komunita OSS vo všeobecnosti súhlasí s tým, že softvér s otvoreným zdrojovým kódom by mal spĺňať nasledujúce kritériá:

  • program musí byť voľne distribuovaný,
  • zdrojový kód musí byť súčasťou programu,
  • každý musí byť schopný upraviť zdrojový kód,
  • upravené verzie zdrojového kódu sa môžu distribuovať.

Licencia na softvér s otvoreným zdrojom tiež nesmie vyžadovať vylúčenie alebo zasahovanie do činnosti iného softvéru. Dnes 65% spoločností používa OSS aspoň čiastočne a osem z desiatich webových stránok využíva webové servery na OSS.

Implementácie OpenSource v prostredí Sociálnej poisťovne

Naša spoločnosť úspešne implementovala softvérové riešenia založené na OSS pre nášho klienta Sociálnu poisťovňu. Cieľom bolo overenie predpokladov používania open source produktov v prostredí veľkých informačných systémov, overenie výkonnosti, spoľahlivosti a stability použitých open source produktov, schopnosť zvládnuť prevádzku a správu open source platformy zamestnancami Sociálnej poisťovne. Tieto riešenia sú používané, ako v internom prostredí spoločnosti, tak aj pre verejnosť (poistencov Sociálnej poisťovne, zamestnávateľov a štátne inštitúcie).

Samotný informačný systém EKP/SES využíva viac ako 200 000 používateľov, na podávanie dokumentov do Sociálnej poisťovne a zisťovanie údajov. Mesačný priemer prijatých dokumentov sa pohybuje cez 500 000 prijatých rôznych dokumentov (mesačný výkaz, registračný list, …). Súčasne EKP/SES obsahuje online služby poskytovania údajov (napr. saldokonto odvádzateľa, individuálny účet poistenca, …).

Projekt preukázal, že aj veľké štátne informačné systémy  s veľkým počtom používateľov sú schopné prechodu do sveta open source. Preukázal spoľahlivosť a stabilitu a ukázal cestu, ktorou je možné sa uberať. Umožní významné šetrenie investícií do IKT (v miliónoch EUR),  zvýši hospodársku súťaž a vytvorí priestor pre zapojenie malých firiem do realizácie informačných systémov. Potvrdil koncepciu plošného prechodu informačných systémov Sociálnej poisťovne do prostredia open source.

Ďalšie riešenia, ktoré sme u klienta Sociálna poisťovňa implementovali:

  • Portál e-Služby – Webový portál poskytovania elektronických služieb pre verejnosť aj štátnu správu
  • Mobilná aplikácia pre predbežné prihlásenie
    zamestnancov do SP – riešenie, ktoré umožňuje zamestnávateľom efektívne predbežne prihlásiť zamestnanca do Sociálnej poisťovne pomocou mobilného zariadenia v prípade, ak nemá možnosť hneď zaslať registračný list prostredníctvom Portálu e-Služby
  • nEMMesis – softvérové riešenie pre podporu a zvládnutie podnetov vyplývajúcich z nariadenia na ochranu osobných údajov GDPR. Interná aplikácia pre komplexnú evidenciu podnetov a následného riešenia ochrany osobných údajov.

Jaroslav Kmeť, generálny riaditeľ sekcie ITVS

V čase rozpočtových škrtov, predstavujú open source riešenia vhodnú platformu pre zabezpečenie trvalo udržateľných IT systémov nielen v komerčnej sfére ale aj v štátnej správe.

Aj ked iniciatívy využívania open source produktov v projektoch sú vo väčšine prípadov motivované predovšetkým cieľom znížiť náklady, ich používanie prináša aj ďalšie sekundárne benefity – významné časové úspory, zvyšovanie hospodárskej súťaže a zároveň umožňujú mladým inovatívnym firmám zapojiť sa do rozvoja štátnych informačných systémov.

Preto vítam iniciatívu Sociálnej poisťovne v tejto oblasti ako príklad toho, že existujú aj alternatívy zavedených postupov a technológií.

Výhody OpenSource softvéru

Používanie OSS softvéru okrem toho, že je mimoriadne efektívny z hľadiska nákladov, poskytuje oproti plateným alternatívam niektoré významné výhody:

Bezpečnosť – vzhľadom na skutočnosť, že kód programu je verejne dostupný, býva často skúmaný odborníkmi po celom svete, bezpečnostné chyby teda bývajú rýchlejšie nájdené a aj opravené.

Kontrola – vďaka otvorenému kódu môže používateľ presne zistiť, čo program robí. Má teda plnú kontrolu nad procesom.

Stabilita – opensource programy sa vyznačujú dlhodobou podporou, vývojom a aktualizáciami. Napriek tomu, že sa pôvodný vývojári prestanú danému projektu venovať, v rámci komunity sa spravidla nájdu zástupcovia, ktorí vo vývoji programu pokračujú.

Nevýhody OpenSource softvéru

Ako hlavnú nevýhodu OpenSource produktov, mnoho odborníkov označuje ich podporu. Ta má pri jednotlivých produktoch samozrejme líši. V zásade však môžme povedať, že vždy ide o podporu prostredníctvom komunity, ktorá je síce zadarmo, ale bez akýchkoľvek garancií. Určite súhlasíte, že práve takto vzniká priestor a príležitosť pre podnikavých na to, aby poskytovali svoje služby podpory a poradenstva v danej oblasti, ktoré samozrejme závisia od zmluvných podmienok a tie sa medzi jednotlivými produktami diametrálne líšia.

Za ďaľšiu nevýhodu považujeme samotnú komunitu a jej „silu“ a „organizovanosť“ vĎaka ktorým dokážu s daným produktom napredovať a rozvíjať ho. Podobne ako v spoločnosti, ak z komunity odídu kľúčoví ľudia, prípadne komunita stratí svoj „hype“, je veľmi pravdepodobné, že nastane výojová stagnácia produktu.

S predchádzajúcim rizikom súvisí aj ďaľšie riziko – riziko fragmentácie vývoja, často spôosobené práve nezhodami v komunite a odchodom niektorých kľúčových členov. Výsledkom je nekontrolovateľný rozvoj rôznych verzií open source produktu a teda chaos. Áno, domnievame sa, že aj OpenSource vývoj by mal v istom momente prejť na klasické projektové riadenie.

Spomínané riziká existujú, je to fakt, avšak je možné ich eliminovať správnym výberom komerčnej podpory. Dobre spracovaná biznis analýza, implementačné testy a skúsení odborníci sú síce nákladné, avšak v konečnom dôsledku prispejú k stabilnému riešeniu. V tomto bode si treba ale úprimne odpovedať na otázku, či je OpenSource ozaj finančne efektívnejším riešením.


Clouds
chránime Vaše hodnoty

Aktuality

Contact
Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti

Na mape

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo v prípade potreby produktovej podpory kontaktujte nás prosím cez tento formulár.