EN Kontakt

Head Of Development

Pracovná pozícia: Head of Software Development

Reportovanie: Executive Director

Mzda: Základná zložka mzdy 3500 eur + benefity

Popis pozície

Vedúci vývojového tímu plánuje a dohliada na proces vývoja softwarových aplikácií. Jeho angažovanosť je predovšetkým odborná, zodpovedá za architektúru aplikácie a jej realizáciu prostredníctvom softwarového tímu. Počas celého vývojového cyklu softwarovej aplikácie vedie a riadi členov tímu, rozdeľuje pracovné úlohy členom tímu, dohliada na dodržiavanie termínov a napĺňanie technických špecifikácií.

Hlavné úlohy:

 • vedenie a riadenie vývojového tímu vo všetkých fázach vývojového cyklu softwaru – identifikácia požiadaviek, návrh riešenia, vývoj – programovanie, implementácia
 • organizácia práce tímu programátorov na platforme JAVA
 • preberanie zadaní od analytického tímu
 • spolupráca so zadávateľmi/užívateľmi za účelom analýzy a upresňovania požiadaviek, rozsahu a cieľov projektu, potrebných zdrojov, dokumentovanie výsledkov
 • navrhovanie riešení softwarových aplikácií, spoluúčasť na tvorbe jej architektúry
 • prideľovanie úloh členom tímu
 • čiastočná účasť na vývoji softvéru a aplikácií
 • dohľad nad dodržiavaním termínov
 • vyhodnocovanie práce členov tímu, ich motivovanie
 • spolupráca s vedúcimi ostatných tímov

Odborné predpoklady

 • znalosť programovacích jazykov
 • znalosť softwarových a hardwarových systémov
 • skúsenosť s projektovým riadením
 • znalosť a skúsenosť s vývojovým cyklom produktov
 • 5-ročné skúsenosti s vývojom softwarových aplikácií
 • znalosť metodík vývoja softwaru
 • schopnosť riešiť problémy
 • komunikačné schopnosti
 • organizačné schopnosti

Zamestnanecké výhody a benefity

 • odborný rast v oblasti manažmentu a certifikácie
 • výhodné platové podmienky na základe znalostí, skúseností a dosahovaných výsledkov,
 • homeoffice
 • flexibilný pracovný čas
 • možnosť realizovať vlastné nápady

 

Reagovať na pozíciu


Clouds
chránime Vaše hodnoty

Aktuality

Contact
Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti

Na mape

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo v prípade potreby produktovej podpory kontaktujte nás prosím cez tento formulár.