EN Kontakt

Prípadová štúdia JES JAVYS

Implementácia jednotného evidenčný systému pre spoločnosť JES JAVYS. Cieľom projektu bolo zabezpečiť identifikáciu osôb vo všetkých priestoroch spoločnosti JAVYS s vyhodnotením odpracovaného času pre potreby dochádzky s následným exportom podkladov pre mzdový systém SAP. Zabezpečiť jednoznačnú identifikáciu osôb vstupujúcich do kontrolovaného pásma (ďalej len KP) a vypočítať čas strávený v kontrolovanom pásme pre potreby definovania príplatkov a iných sociálnych výhod za odpracovaný čas strávený v kontrolovanom pásme. Viac sa dočítať v priloženom dokumente

Prípadová štúdia JAVYS


Clouds
chránime Vaše hodnoty

Aktuality

Contact
Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti

Na mape

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo v prípade potreby produktovej podpory kontaktujte nás prosím cez tento formulár.