EN Kontakt

Prípadová štúdia – Implementácia riešenia na zber a vyhodnocovanie bezpečnostných udalostí a incidentov (SIEM)

Základnými požiadavkami na implementáciu riešenia na zber a vyhodnocovanie bezpečnostných udalostí a incidentov (SIEM), bola interná potreba využívania jednotného centrálneho manažmentu na vyhodnocovanie logov, ako aj požiadavka z externého auditu, ktorý poukázal na tento chýbajúci prvok z pohľadu bezpečnosti. Cieľom teda bolo nielen naplnenie požiadaviek auditu, ale aj poskytnutie silného nástroja na správu bezpečnosti v rámci informačného systému.

Čo prináša SIEM riešenie?

Bezpečnostný systém, ktorý slúži na ochranu aktív v súčasnosti predstavuje množstvo implementovaných bezpečnostných mechanizmov od rôznych výrobcov. Z hľadiska bezpečnosti je kritickým faktorom schopnosť poskytnúť informácie o aktuálnom stave bezpečnosti informačného systému ako celku v reálnom čase. Práve SIEM riešenia, ktoré v reálnom čase poskytujú relevantné informácie z monitorovaných častí, poskytujú možnosti okamžitej identifikácie a reakcie na vzniknuté udalosti alebo ohrozenia. Rovnako sú k dispozícii uchovávané záznamy pre potreby spätných analýz a vyšetrovania bezpečnostných incidentov.

 

Celú prípadovú štúdiu si môžete stiahnuť kliknutím na nasledovný link.

Prípadová štúdia Wüstenrot


Clouds
chránime Vaše hodnoty

Aktuality

Contact
Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti

Na mape

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo v prípade potreby produktovej podpory kontaktujte nás prosím cez tento formulár.