EN Kontakt

Prípadová štúdia – Implementácia riešenia na prevenciu úniku dát

U zákazníka z finančného sektora bola identifikovaná potreba v oblasti informačnej bezpečnosti implementovať riešenie na monitorovanie, detekciu a blokovanie úniku citlivých dát a informácií prenášaných formou webovej prevádzky t. j. prostredníctvom webových služieb. Z analýzy základných informácií od zákazníka o ich IT infraštruktúre vyplynulo, že zákazník mal vo svojom prostredí pôvodne už implementovanú a využívanú webovú bezpečnostnú bránu, avšak bez funkcionality prevencie úniku dát pre webovú prevádzku – Web DLP. Podpora rozšírenia riešenia daného existujúceho produktu webovej bezpečnostnej brány o funkcionalitu Web DLP bola overená s jej výrobcom. Výrobcom bola táto podpora jednoznačne deklarovaná. Následne bola v spolupráci so zamestnancami zákazníka zodpovednými za informačnú bezpečnosť uskutočnená analýza a vyšpecifikovanie typov a rozsahu informácií, ktoré by mali byť rozširujúcou funkcionalitou Web DLP monitorované. Na základe toho bolo vykonané posúdenie, či v tej dobe už využívaná hardwarová konfigurácia webovej bezpečnostnej brány, t. j. technické vybavenie zákazníka, bude kapacitne postačovať zvýšeným nárokom rozšírenia funkcionalít Web DLP, alebo bude potrebné do implementácie zahrnúť taktiež zmeny hardwarovej konfigurácie.

 

Viac sa dočítate po kliknutí na nasledovný link:
Prípadová štúdia – nasadenie DLP


Clouds
chránime Vaše hodnoty

Aktuality

Contact
Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti

Na mape

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo v prípade potreby produktovej podpory kontaktujte nás prosím cez tento formulár.