EN Kontakt

EMM sa zúčastnilo konferencie ITAPA 2018

Cieľom súťaže o Cenu ITAPA je vyjadriť uznanie kvalitným, inovatívnym a zaujímavým projektom a ich riešiteľom, ktorí pomohli zjednodušiť, zefektívniť a spriehľadniť procesy vo verejnej správe. Tohtoročná ITAPA 2018  má za sebou obidve svoje časti – a to jarnú aj jesennú časť.  Tak ako každý rok, aj počas tohto ročníka sa predstavilil kľúčové osobnosti, odborníci z komerčnej ako aj verejnej sféry, ktoré vo významnej miere prispievajú k informatizácií na Slovensku. Naša spoločnosť EMM nemohla na tejto akcií chýbať, a tiež sme sa zapojili do diskusií o aktuálnej problematike aktívne, svojimi príspevkami v jednotlivých sekciách a diskusiách.

Majiteľ spoločnosti, Jozef Chebeň sa počas svoje prednášky venoval problematike certifikácia SW produktov pre kvalifikovaný elektronický podpis a pečať výkonu auditu, metodike, požiadavkám legislatívy a zmenám, ktoré prinieslo do tejto oblasti Nariadenie EU č. 910/2014 (eIDAS) a Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách. Elektronický podpis sa postupne stáva súčasťou nášho každodenného života. Neoddeliteľnou súčasťou tejto problematiky sú softvérové prostriedky pre KEP, ich bezpečnosť a dôveryhodnosť. Jozef Chebeň sa vo svojej prezentácií venoval hlavným problémom týkajúcich sa bezpečnosti a dôveryhodnosti, certifikácie, nasadenia a prevádzky.

Víťazom súťaže Cena ITAPA 2018 sa stal digitálny projekt Over.si. Projekt pripravila spoločnosť DXC Technology Slovakia, pre Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Ide o portál, ktorého cieľom je odbúrať a minimalizovať byrokraciu počas čakania občanov na úradoch kvôli rôznym potvrdeniam a výpisom. Výsledkom sú ušetrené nielen peniaze, ale aj čas. Portál počas krátkeho fungovania podľa ÚPVII v prvej fáze projektu docielil to, že verejná správa získala nástroj, ako sa dostať k oficiálnym údajom bez zaťažovania občanov.

Sme radi, že sme sa konferencie mohli nielen zúčastniť, ale aj prispieť našimi poznatkami a znalosťami. Pevne veríme, že sa na konferencií ITAPA v roku 2019 budeme môcť zúčastniť znova.


Clouds
chránime Vaše hodnoty

Aktuality

Contact
Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti

Na mape

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo v prípade potreby produktovej podpory kontaktujte nás prosím cez tento formulár.