EN Kontakt

Systém riadenia zasadnutí – nový produkt z dielne EMM

Naše riešenie na riadenie zasadnutí a rokovaní umožňuje zákazníkovi plánovať, organizovať, kontrolovať a zaznamenávať priebeh takéhoto zasadnutia. Zároveň umožňuje používateľom systému oboznamovať sa s programom zasadnutia vkladať a čítať dokumentáciu k jednotlivým zasadnutiam.

Súčasťou systému je elektronický hlasovací systém s možnosťou:

  • tvorby hlasovacích lístkov,
  • evidencia prítomnosti na zasadnutí,
  • možnosťou pripojenia sa k zasadnutiam on line vzdialeným spôsobom vrátane hlasovania. 

Priebeh zo zasadnutia vo forme audio a video je možné on line streamovať pričom záznam sa ukladá pre potreby archívu. Systém umožňuje po ukončení zasadnutia vygenerovať report o účastníkoch, výsledkoch zasadnutia a samozrejmosťou sú aj iné štatistiky, definované priamo zákazníkom.


Clouds
chránime Vaše hodnoty

Aktuality

Contact
Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti

Na mape

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo v prípade potreby produktovej podpory kontaktujte nás prosím cez tento formulár.