EN Kontakt

Business raňajky

EMM Business raňajky na tému Právna ochrana osobných údajov

Prvý aprílový týždeň sa niesol v znamení témy „Právna ochrana osobných údajov“. V nadväznosti na pripravovanú novelizáciu zákona o ochrane osobných údajov sme v spolupráci s HSSR a advokátskou kanceláriou Dvořák Hager & Partners pre našich zákazníkov a partnerov pripravili event s názvom „Pracovné raňajky“, ktorý bol plný informácií tejto aktuálnej problematiky.

Event sa uskutočnil vo štvrtok, 16.2.2017. Zúčastnili sa ho naši zákazníci a partneri s rôznych oblastí. Z vysokej účasti na tomto evente môžeme usúdiť, že ochrana osobných údajov má svoje opodstatnenie a je to téma, ktorej treba venovať maximálnu pozornosť.

Hlavnými bodmi eventu boli:

  • Súčasná právna úprava ochrany osobných údajov – zákon č. 122/2013 Z.z. ako jeden z najprísnejších právnych predpisov v danej oblasti
  • Nová právna úprava – európske nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
  • Pripravovaný vykonávací zákon k európskemu nariadeniu
  • Zmeny pre slovenské subjekty – príde k zjednodušeniu a zrušeniu niektorých povinností alebo naopak nejaké pribudnú?

Za spoločnosť EMM, spol. s r.o. prezentovali Mgr. Silvia Kohútová, LLM a Ing. Sulamit Bukovinská. Za advokátsku kanceláriu sa k téme vyjadrila Mgr. Jana Sapáková.

Na záver eventu predstavila spoločnosť Safetica Technologies smart riešenie – svoj produkt pod názvom „Safetica – DLP“, ktorý umožňuje jednoduchú identifikáciu hrozieb pre citlivé dáta.

Veríme, že event bol prínosom pre všetkých zúčastnených, ktorým týmto chceme poďakovať nie len za účasť, ale aj za ich aktívnu participáciu v diskusii a za záujem o danú problematiku.

Tešíme sa na Vašu účasť na podobných eventoch, ktoré tento rok plánujeme zorganizovať.


Clouds
chránime Vaše hodnoty

Aktuality

Contact
Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti

Na mape

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo v prípade potreby produktovej podpory kontaktujte nás prosím cez tento formulár.