EN Kontakt

Vzdelávanie zamestnancov pomocu prostriedkov z EU fondov

Vzdelávanie našich zamestnancov je pre nás dôležité. Aj s podporou Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a Operačného programu Ľudské zdroje rozvíjame zručnosti a vedomosti našich zamestnancov aby sme mohli poskytovať našim zákazníkom spoľahlivé a kvalitné služby. Implementačná agentúra MPSVR SR

#Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR #Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky #Operačný program Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk
www.ia.gov.sk
https://www.employment.gov.sk/sk/

Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.


Clouds
chránime Vaše hodnoty

Aktuality

Contact
Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti

Na mape

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo v prípade potreby produktovej podpory kontaktujte nás prosím cez tento formulár.