EN Kontakt

Prípadová štúdia – Informačný systém zberu údajov

Úvod

Jedným z koncepčných cieľov nášho zákazníka bolo rozširovanie elektronickej komunikácie a automatizácie procesov výkonu sociálneho poistena. Nedostaky ako neprepojenosť a niekedy aj duplicitu údajov, či ťažkopádnosť pri vybavovaní vecí zo strany občanov boli hlavnými motívmi, prečo sa náš klient rozhodol pre obstaranie Informačný systém zberu údajov – ISZU. Ide o portálové riešenie, ktoré poskytuje stabilnú technologickú platformu pre rozširujúce sa elektronické služby zákazníka a komplexný integrovaný informačný systém s jednotným registrom údajov. Integrovaný IS uľahčí prácu zamestnancom nášho klienta, ktorí nájdu všetky potrebné informácie o klientovi na jednom mieste. Zároveň sa zefektívni proces poskytovania služieb voči koncovým klientom.

Aktuálny stav zaťaženia systému

Riešenie

Vďaka technologickej platforme, ktorú sme klientovi dodali je možne elektronické dokumenty generovať priamo do predpripravených .xml schém bez potreby manuálneho prepisovania priamo v zdrojových systémoch klientov. Kontrola jednotlivých dokumentov prebieha instantne. Vďaka okamžitej odozve má užívateľ okamžitú informáciu o prípadných chybách v dokumente, čo značne eliminuje časové straty.

 

Architektúra systému a jeho prevádzková infraštruktúra sú navrhnuté tak, aby dokázali zvládnuť nárazové špičky pri akceptovateľných odozvách pre používateľa a optimálnom využití hardvéru.

Funkcionalita systému je do svojej šírky aj hĺbky riešená tak, aby každý bežný používateľ bol schopný maximálne intuitívne, ale hlavne v elektronickej forme, doručovať dokumenty firme. Okrem toho vie užívateľ priebežne sledovať stav ich spracovania a reagovať na ich prípadné obsahové chyby v on-line režime.

Samotná aplikácia je postavená na open-source komponentoch. Použité boli technológie Spring a Hibernate, ktorých využitie prispieva k značnému zníženiu obstarávacích ako aj prevádzkových nákladov na systém.

Architektúra riešenia je navrhnutá tak, aby umožňovala dynamicky rozširovať technologické kapacity a chrániť existujúce investície v závislosti od požiadaviek klienta.

 

Výsledok

Systém ISZU bol vybudovaný na základe požiadaviek zákazníka tak, aby čo najviac zjednodušil a zefektívnil zákonom stanovené povinnosti. Tento systém naďalej rozvíjame a budujeme. Máme pripravené návrhy na zavedenie ďalších elektronických formulárov, ktoré zjednodušia a zefektívnia komunikáciu. Pracujeme na racionalizácii a jednoduchosti procesov. Ceníme si profesionálnu podporu zamestnancov zákazníka a spoluprácu s tvorcami ekonomických systémov, ktoré pripravujú a posielajú vstupné údaje do ISZU.


Clouds
chránime Vaše hodnoty

Aktuality

Contact
Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti

Na mape

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo v prípade potreby produktovej podpory kontaktujte nás prosím cez tento formulár.