EN Kontakt

Prípadová štúdia – Monitoring a zabezpečenie siete na báze analýzy dátových tokov

Železničná spoločnosť Slovensko – Monitoring a zabezpečenie siete na báze analýzy dátových tokov

Železničná spoločnosť Slovensko prevádzkuje osobnú dopravu na podstatnej časti siete spoločnosti Železníc Slovenskej republiky. Znalosť sieťového prostredia urýchľuje proces riešenia problémov so sieťou a pomáha predchádzať infikácií malwarom. Okrem prehľadu o sieťovej prevádzke a detekciám anomálií využíva spoločnosť ŽSSK funkcionalitu produktu Flowmon aj na analýzu výkonu, meranie vyťaženia používateľmi a nariešenie problémov s biznis kritickými aplikáciami. O tom, aké boli požiadavky klienta a ako vyzeral proces nasadenia riešenia sme sa porozprávali s Pavlom Dovičovičom, bezpečnostným konzultantom a analytikom spoločnosti EMM.

Čo bolo hlavným cieľom projektu?

Cieľom projektu bolo nasadanie systému na monitorovanie a vyhodnocovanie sieťovej prevádzky z pohľadu výkonnostných a bezpečnostných parametrov. Súčasťou projektu bolo taktiež monitorovanie výkonnosti aplikácií.

Aké požiadavky mal zákazník?

Primárnou požiadavkou zákazníka bolo získanie prehľadu o dianí v sieťovom prostredí s cieľom identifikovať možné problémy a anomálie, mať k dispozícii nástroj, ktorý pomáha pri riešení problémov na sieti a zároveň umožňuje vyhodnocovať dostupnosť monitorovaných aplikácii z pohľadu používateľa. Jednou z hlavných požiadaviek na výber produktu bola komplexnosť riešenia, t.j. aby všetky požadované funkcionality boli v rámci jedného produktu.

Vyskytli sa pri nasadzovaní riešenia problémy?

Informačný systém zákazníka je umiestnený vo viacerých lokalitách, je tvorený fyzickým ako aj virtuálnym prostredím, z čoho vyplývali dodatočné požiadavky na samotné riešenie. Vzhľadom na túto skutočnosť bolo potrebné navrhnúť spôsob monitoringu sieťovej prevádzky vo všetkých spomenutých aspektoch, čo bolo splnené technickými a implementačnými možnosťami daného riešenia.

Ako vyzeralo finálne riešenie, ktoré bolo zákazníkovi poskytnuté?

Pri zohľadnení všetkých očakávaní a požiadaviek zákazníka bolo navrhnuté a implementované kompletné riešenie, ktoré v sebe zahrna všetky potrebné moduly bez nutnosti integrácie s produktami tretích strán s možnostou dalšieho rozvoja v prípade rastu informacného systému zákazníka.

 

 Spoločne s naším partnerom, spoločnosťou EMM, sme v uplynulých mesiacoch pracovali na bezpečnostnej našej sieťovej infraštruktúry. Firewall a IPS nám už dávno neposkytujú dostatočné zabezpečenie a už vôbec nie detailný prehľad o dianí. Viacvrstvová ochrana, ktorú ponúka riešenie Flowmon, predstavuje veľmi účinný a bezpečný spôsob ako sa chrániť. Automatizované reporty zároveň poskytujú pre – hľad, akým spôsobom je infraštruktúra využíva s prida – nou hodnotou detekcie anomálií a infekcií. V neposlednom rade je to pomer cena/výkon v kombinácií s profesionálnym prístupo spoločnosti EMM.

Železničná spoločnosť Slovensko a.s.

 

Ako vyzeral samotný implementačný proces?

Samotnej špecikácii implementovaného riešenia a návrhu konkrétnych komponentov a modulov predchádzala detailná analýza ocakávaní a požiadaviek zákazníka, s cielom co najoptimálnejšie navrhnút nálnuarchitektúru. Týmto bolo dosiahnuté, že nasadené riešenie je priamo v súlade s požiadavkami zákazníka, cim boli splnené jeho prevádzkové a nancné ocakávania a možnosti. Samotná implementácia a nasadenie celého riešenia prebiehalo v priamej spolupráci so zákazníkom na vysokej a profesionálnej úrovni. Výsledkom tohto projektu je teda funkcný systém presne podla požiadaviek zákazníka, s aplikovaním nášho know-how, ktorý plne reektuje prevádzkové a bezpecnostné požiadavky na prevádzkový a bezpecnostný monitoring siete. Systém zároveň poskytuje detailné informácie o kvalite sietovej dostupnosti prevádzkovaných aplikácií v internom prostredí,cím sa podarilo znížit pocet stažností ich používatelov na minimum.

Nasadením hardvérových a virtuálnych komponentov do jednotlivých datacentier zákazníka boli pokryté všetky hlavné dátové toky, nielen v rámci jednotlivých datacentier, ale aj v rámci dátových tokov medzi týmito datacentrami. Zákazník teda dostal do ruky výkonný nástroj, ktorý mu poskytol detailný pohlad na jeho siet, kde má všetky potrebné informácie k dispozícií v rámci jednej aplikácie.


Clouds
chránime Vaše hodnoty

Aktuality

Contact
Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti

Na mape

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo v prípade potreby produktovej podpory kontaktujte nás prosím cez tento formulár.