EN Kontakt
Komplexný bezpečnostný systém – nadstavbová aplikácia

Bezpečnostné projekty a bezpečnostná dokumentácia

<všetky služby

Technické a organizačné opatrenia, ktoré poskytujú priamu ochranu IT infraštruktúry, sú len jednou zo súčastí komplexného riešenia v oblasti bezpečnosti informačných systémov. Neoddeliteľnú súčasť tvorí aj príslušná dokumentácia, ktorá je výstupom bezpečnostných projektov.

  • Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov
  • Bezpečnostný projekt na ochranu utajovaných skutočností
  • Bezpečnostná dokumentácia kybernetickej bezpečnosti
  • Bezpečnostná dokumentácia ISO 27000
  • Bezpečnostná dokumentácia pre bezpečnosť systémov ITVS
  • Analýza rizík

Clouds
chránime Vaše hodnoty

Aktuality

Contact
Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti

Na mape

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo v prípade potreby produktovej podpory kontaktujte nás prosím cez tento formulár.