EN Kontakt
Komplexný bezpečnostný systém – nadstavbová aplikácia

Bezpečnostné projekty a dokumentácia

<všetky služby

Technické opatrenia, ktoré poskytujú priamu ochranu IT infraštruktúry, sú len jednou zo súčastí komplexného riešenia v oblasti ochrany a bezpečnosti. Neoddeliteľnú súčasť tvorí aj príslušná dokumentácia, ktorá je výstupom či už bezpečnostných projektov, alebo je odrazom normy ISO 27001. Ponúkame spracovanie a aktualizáciu bezpečnostných dokumentov, vrátane dizajnu a implementácie bezpečnostného programu.

  • Bezpečnostný projektu na ochranu osobných údajov
  • Bezpečnostný projektu na ochranu utajovaných skutočností
  • Bezpečnostná dokumentácia podľa normy ISO 27001
  • Dizajn a implementácia bezpečnostného programu

Clouds
chránime Vaše hodnoty

Aktuality

Contact
Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti

Na mape

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo v prípade potreby produktovej podpory kontaktujte nás prosím cez tento formulár.