EN Kontakt
Komplexný bezpečnostný systém – nadstavbová aplikácia

Bezpečnostné projekty a dokumentácia

<všetky služby

Technické opatrenia, ktoré poskytujú priamu ochranu IT infraštruktúry, sú len jednou zo súčastí komplexného riešenia v oblasti ochrany a bezpečnosti. Neoddeliteľnú súčasť tvorí aj príslušná dokumentácia, ktorá je výstupom či už bezpečnostných projektov, alebo je odrazom normy ISO 27001. Ponúkame spracovanie a aktualizáciu bezpečnostných dokumentov, vrátane dizajnu a implementácie bezpečnostného programu.

  • Bezpečnostný projektu na ochranu osobných údajov
  • Bezpečnostný projektu na ochranu utajovaných skutočností
  • Bezpečnostná dokumentácia podľa normy ISO 27001
  • Dizajn a implementácia bezpečnostného programu

Clouds
chránime Vaše hodnoty

Aktuality

Cards

Prípadové štúdie

26 rokov na trhu. Desiatky úspešných projektov

Cards

Zo spoločnosti

Novinky v našej spoločnosti

Woman
Referencie

So spoločnosťou EMM spolupracujeme v oblasti budovania, prevádzky a servisu dátového centra už viac ako 5 rokov. Spoločnosť EMM svojim odborným prístupom prispela k optimalizácii prevádzkových nákladov na dátové centrum pri udržaní požadovaného štandardu poskytovaných služieb. Oceňujeme ústretovosť a flexibilitu dodávateľa, najmä v prípadoch mimoriadnych požiadaviek, ktoré plnia aj nad rozsah zmluvných povinností.

Ing. Zoltán Straňák
Sekcia korporátnej bezpečnosti, Vedúci oddelenia PBS
Contact
Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti

Na mape

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo v prípade potreby produktovej podpory kontaktujte nás prosím cez tento formulár.