EN Kontakt
Komplexný bezpečnostný systém – nadstavbová aplikácia

Dochádzkový systém

<všetky služby

Dochádzkový systém

Súčasťou fungovania každej modernej spoločnosti je prehľadný a efektívny dochádzkový systém. Povinnosť evidovať dochádzku zamestnancov je zákonná povinnosť každého zamestnávateľa. Zavedenie DS môže slúžiť ako nástroj na efektívne riadenie a spracovanie údajov. Údaje z tohto systému je možné použiť nie len na evidenciu odpracovanej doby, ale aj ako podklad pre výpočet miezd , nároku na stravné lístky, prehľadné plánovanie pracovných zmien, dovoleniek a služobných ciest. Papierová administratíva sa tak môže stať minulosťou a využitím elektronickej formy schvaľovania dochádzkových listov, žiadaniek o čerpanie dovoleniek, služobných ciest, lekárov prinesie časovú úsporu a efektivitu.

Pridaná hodnota dochádzkového systému Kriváň

Dochádzkový systém Kriváň od spoločnosti EMM, spol. s r. o. slúži na evidenciu dochádzky a spracovanie preddefinovaných výstupov priamo v mzdových systémoch. Samotné registrovanie dochádzky je spracované pomocou bezkontaktných RFID/NFC terminálov. Systém umožňuje prepojenie aj do iných informačných systémov (ATHOS, DATALOCK, Elanor, Emel, HOUR, IBM DASSCO, KODAS, KROS Olymp, Navision, OptimalSoft, ProCes, SAP R/3, SOFTIP, VEMA. Klinetom ponúkame aj virtuálnu čítačkou, pomocou ktorej je možné evidovať dochádzku bez použitia akéhokoľvek hardvéru. Našim cieľom je klientom poskytnúť prehľadné, automatizované,  ale hlavne spoľahlivé spracovanie údajov ktoré môže slúžiť ako eliminácia podvodov pri evidencii príchodov a odchodov a s tým súvisiace navýšené mzdové náklady, ktoré musí zamestnávateľ vo finále zaplatiť.

Pre koho je dochádzkový systém Kriváň určený?

Systém je určený pre všetky typy organizácií, od štátnej správy cez banky až po výrobné podniky. Údaje má uložené v databáze SQL Servra (MS SQL Server, Oracle 8i) a umožňuje distribuované spracovanie v rámci počítačovej siete. Používatelia môžu pre spracovanie a zamestnanci pre prezeranie svojej dochádzky využívať aj tenkého klienta – aplikáciu pre intranet eKriváň.

Funkcionalita

 • evidencia zamestnancov
 • prideľovanie kariet zamestnancom,
 • sledovanie aktuálnej prítomnosti zamestnancov,
 • individuálne nastavenie pracovného kalendára pre každého zamestnanca,
 • výpočet odpracovaných hodín a evidenciu nadčasov,
 • výpočet odpracovanej doby za týždeň a spracovávaný mesiac,
 • výpočet mesačného sumáru odpracovanej doby,
 • automatické dopočítanie pri oneskorenom príchode od lekára (služobne) alebo skoršom odchode z práce na prerušenie.
 • Vyhodnocovanie poldenných dovoleniek,
 • zaznamenávanie, výpočet a rozdelenie druhov prerušenia pracovnej doby,
 • hromadné zadávanie prítomností a neprítomností do dochádzkových listov,
 • automatické generovanie záznamov pri dlhodobých neprítomnostiach,
 • možnosť označiť zamestnancov, ktorých dochádzkový list sa nespracováva podľa údajov zaznamených na čítacích jednotkách,
 • registráciu a rozdelenie druhu odpracovanej doby podľa zmien (viaczmenné prevádzky),
 • výpočet príplatkov za prácu v poobednej a nočnej zmene, prácu v sobotu, nedeľu a sviatok,
 • plánovanie pohotovostí a generovanie súvisiacich príplatkov,
 • generovanie náhrad za neodpracované sviatky,
 • generovanie rizikového príplatku a ručné zadávanie príplatkov v peňažnom, časovom alebo percentuálnom vyjadrení,
 • počítanie salda k danému dňu a jeho automatický prevod do ďalších mesiacov,
 • výstupné zostavy s možnosťou výstupu na tlačiareň alebo do xls (dochádzkové listy, evidenčné listy dochádzky za organizáciu, zoznam zamestnancov, evidencia príplatkov a neprítomností),
 • audit a archivácia

Pomôžeme aj vašej firme

Prispôsobíme riešenie presne podľa vašich potrieb, či ste malá, stredná, veľká firma, robíte v biznis centre alebo vo fabrike, vieme odpovedať na všetky vaše požiadavky.

Vyskúšajte zadarmo


Clouds
chránime Vaše hodnoty

Aktuality

Contact
Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti

Na mape

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo v prípade potreby produktovej podpory kontaktujte nás prosím cez tento formulár.