EN Kontakt
Komplexný bezpečnostný systém – nadstavbová aplikácia

EMM Security Operation Center

<všetky služby

Sledovanie stavu bezpečnosti je základným predpokladom funkčného bezpečnostného systému. Naši odborníci, overené procesy a spoľahlivé technológie sú základom systému operačného centra bezpečnosti. Máme skúsenosti z viacročnej prevádzky. Vieme promptne a efektívne reagovať na neustále vyvíjajúce sa bezpečnostné útoky a hrozby.

EMM Security Operations Centra predstavuje model manažovaných bezpečnostných služieb. Najnovšie technológie, vyškolený odborníci, overené procesy a nepretržitý monitoring sú len niektoré z mnohých výhod, ktoré viete získať vo forme mesačného poplatku. Vďaka flexibilite a expertíze vieme promptne a efektívne reagovať na neustále vyvíjajúce sa bezpečnostné útoky a hrozby. Naším cieľom je priniesť klientovi maximálnu ochranu za minimálne náklady prostredníctvom automatizovaných služieb tak, aby sme uvoľnili jeho kapacity do maximálnej možnej miery.

Bezpečnostné výzvy súčasnosti

Nárast počtu sofistikovaných bezpečnostných útokov

Počet kyber útokov každým rokom narastá, a len v priebehu posledných piatich rokov sa ich počet zdvojnásobil. Štatistika firmy Dell hovorí o zdvojnásobení počtu malware útokov medzi rokmi 2015 a 2016. V roku 2016 bolo celosvetovo zistených až 8,19 miliardy malware útokov. Motívov je mnoho, avšak podľa Verizon Data Breach Investigation Report pri 89% sú hlavným motívmi priemyselná špionáž a finančné obohatenie.

Finančné / Personálne možnosti

Vybudovanie funkčného a spoľahlivého Security Operation Centra vyžaduje nemalé finančné prostriedky potrebné nielen na nákup technológie samotnej, ale aj na ľudské zdroje. Získať a predovšetkým udržať skúsený personál, schopný efektívne spracovávať veľké množstvo dát a byť schopný intuitívne rozoznať potrebu investigovania kritických situácií, je v dnešnej dobe veľmi zložité. Využitím externých služieb EMM SOC tímu si môžete byť istý, že budete mať k dispozícií najnovšie technológie a tých najlepších odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti 24 x 7 s minimálnymi nákladmi na ich získanie, prevádzku a udržanie.

Zastaralé bezpečnostné riešenia

Antivírusové programy, IPS / IDS systémy, patching, šifrovanie atď. sú stále kľúčovými nástrojmi ako sa chrániť v boji proti súčasným kybernetickým útokom. Je však potrebné poznamenať, že účinnosť je čoraz slabšia. Je to práve prístupom k informáciám, sofistikovanosťou útokov a novými spôsobmi ako štandardné ochranné mechanizmy ľahšie obísť.

Strata dát a firemnej reputácie

Dáta a informácie sú v súčasnosti najväčšou konkurenčnou výhodou. Ukladanie a prístup k dátam o klientoch, ich osobné údaje a ďalšie informácie sú preto jedným z hlavných cieľov  kybernetických útokov. Strata dôverných a citlivých dát vie poškodiť nie len reputáciu spoločnosti, ale ohroziť aj podnikanie samotné.  a preto je potrebné mať prístup a ukladanie takýchto dát plne pod kontrolou.

Naše služby

 

Výhody využitia služieb EMM Security Operation Center

  • Špecializovaný tím odborníkov dostupný 24x7x365
  • Využitie najnovších technológie, procesov a postupov
  • Flexibilita a škálovateľnosť služieb podľa potrieb klienta
  • Rýchlosť odozvy na kritické udalosti
  • Optimalizácia mzdových, odvodových a technologických nákladov
  • Výhody multitenantného systému
  • Reporty pre efektívnejšie rozhodnutia
  • Služba Security Concierge

Clouds
chránime Vaše hodnoty

Aktuality

Contact
Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti

Na mape

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo v prípade potreby produktovej podpory kontaktujte nás prosím cez tento formulár.