EN Kontakt
Komplexný bezpečnostný systém – nadstavbová aplikácia

FindEMM

<všetky služby

FindEMM je jedinečné riešenie, ktoré umožňuje lokalizáciu osôb a predmetov v interiéri pomocou bluetooth signálu. Bluetooth signál môže pochádzať z vášho smartfónu s nainštalovanou FindEMM aplikáciou, prípadne z proprietárneho prístupového identifikátora. Kombináciou BLE technológie a pokročilých algoritmov je systém FindEmm schopný precízne a spoľahlivo určiť polohu statických, ako aj pohyblivých objektov.

Systém umožňuje lokalizáciu niekoľkých objektov a osôb simultánne a je preto vhodný pre použitie nie len v administratívnych priestoroch, ale aj v robustných halách priemyselnej výroby. Riešenie FindEMM prináša užívateľom mnoho výhod. Medzi inými sú to hlavne detailný prehľad o dianí na pracovisku, zefektívnenie interných procesov a z toho vyplývajúce šetrenie nákladov spoločnosti.

Využitie tohto sytému je naozaj rozsiahle. Slúži ako osvedčený prostriedok pri prevencií krádeží, evakuáciách, či ako riešenie pre skladový manažment. Indoor navigácia umožňuje monitorovanie pohybu, napomáha BOZP a zamedzuje možnosti častých úrazov. Jedným z veľkých plusov tohto systému je aj rýchla a prehľadná evidencia prístupov a ochrana pred únikom dát.

Oblasti využitia

Obchod, konferencie a múzeá

  • vyhľadávanie produktov a navigácia klientov smer k produktu v rámci predajní

Bezpečnostné agentúry

  • monitorovaná obhliadka objektov a budov zamestnancami SBS s možnosťou doprogramovania funkcionality „panic tlačítko“

Administratíva

  • správa priestorov a kancelárií, monitorovanie využitia pracoviska, zjednodušenie interných procesov, notifikácie s firemnými správami a novinkami, systém kontroly prístupov

Priemysel a výroba

  • identifikácia a sledovanie pohybu aktív, kontrola kvality vo výrobe, zvýšenie flexibility výroby, kontrola pohybu zamestnancov a BOZP

 

Ako FindEMM funguje?

Prístupový identifikátor – TAG prípadne smartfón sú zariadenia schopné emulovať a vysielať BLE signál. Takýto sginál zachytávajú antény rozmiestnené  v budove. Zachytené dáta sú spracované a odoslané  do platformy FindEMM nainštalovanú na serveri klienta prípadne v cloudovom prostredí. Platforma FindEMM umožňuje zobraziť polohu objektu alebo osoby na mape, sledovať jej pohyb ako aj vybrané štatistiky. V závislosti od riešeného obchodného prípadu je možné hovoriť o sledovaní polohy osoby / objektu prípadne o zobrazovaní navigácie klienta smerom k vybranému bodu.  Presnosť tejto metódy je 1,5 metra ( v závislosti od komplexity prostredia).

 


Clouds
chránime Vaše hodnoty

Aktuality

Contact
Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti

Na mape

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo v prípade potreby produktovej podpory kontaktujte nás prosím cez tento formulár.