EN Kontakt
Komplexný bezpečnostný systém – nadstavbová aplikácia

Konzultačné služby a audit v oblasti Kybernetickej bezpečnosti

<všetky služby

Úvod

Kyber priestor je prostredím, v ktorom svet IT systémov čelí útočníkom, ktorí hrajú svoju hru bez hraníc či pravidiel. Škody na technológiách alebo zneužitie údajov môžu mať pre vašu spoločnosť nezvratné následky a preto je potrebné vedieť, kde sú vaše slabé miesta a zároveň poznať opatrenia, pomocou ktorých je tieto slabé miesta možné ošetriť. Kybernetická bezpečnosť je komplexná oblasť, zahŕňajúca technológie a procesy určené na ochranu systémov, sietí a údajov pred kybernetickými útokmi.

Zabezpečenie prevádzky bezpečnostných systémov, ako aj procesy riadenia informačnej bezpečnosti, vyžaduje množstvo odborných znalostí. Máme k dispozícii skupinu bezpečnostných špecialistov, ktorí vedia identifikovať zraniteľnosti systémov a navrhnúť vhodné riešenia na ich odstránenie.

Posúdenie stavu kybernetickej bezpečnosti sa stalo nevyhnutnou potrebou a aktivitou, ktorú vyžaduje uskutočniť zákon o kybernetickej bezpečnosti. Tento zákon vyžaduje, aby boli implementované bezpečnostné opatrenia a dodržiavali sa bezpečnostné postupy tak, aby boli inštitúcie schopné odhaliť prípady narušenia bezpečnosti vo veľkých sieťach a komunikačných alebo informačných systémoch a zároveň plnili povinnosť nahlasovať takéto bezpečnostné incidenty Národnému bezpečnostnému úradu.

Naša spoločnosť Vám v tejto oblasti ponúka širokú škálu služieb kybernetickej bezpečnosti a ochrany údajov, ktoré vám pomôžu posúdiť, vybudovať a riadiť svoju pripravenosť na poli kybernetickej bezpečnosti a schopnosť reagovať v prípade incidentov. Pomáhame klientom predchádzať komplexným kybernetickým hrozbám a útokom, pričom chránime ich dáta a aktíva ako jedny z najcennejších zložiek biznisu. Naše služby šijeme na mieru pre každého klienta zvlášť. Preto sú naše služby a riešenia primerané bezpečnosti podľa špecifík konkrétneho zákazníka, pričom zohľadňuje niekoľko aspektov bezpečnosti: dáta, ľudské zdroje, technológie, procesy a v neposlednom rade aj aktuálne platnú legislatívne nároky.

Náš prístup

FÁZA 1 – Rozdielová analýza
FÁZA 2 – Návrh opatrení na dosiahnutie súladu
FÁZA 3 – Návrh implementačného plánu
FÁZA 4 – Realizácia opatrení
FÁZA 5 – Audit súladu
V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať


Clouds
chránime Vaše hodnoty

Aktuality

Contact
Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti

Na mape

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo v prípade potreby produktovej podpory kontaktujte nás prosím cez tento formulár.