EN Kontakt
Komplexný bezpečnostný systém – nadstavbová aplikácia

Kybernetická bezpečnosť

<všetky služby

Dňa 1.apríla 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, ktorý od poskytovateľov služieb vyžaduje, aby implementovali bezpečnostné opatrenia a dodržiavali bezpečnostné postupy tak, aby boli schopní odhaliť prípady narušenia bezpečnosti vo veľkých sieťach a komunikačných alebo informačných systémoch. Rovnako im ukladá povinnosť nahlasovať takéto bezpečnostné incidenty Národnému bezpečnostnému úradu.

Naša spoločnosť Vám v tejto oblasti ponúka nasledovné služby

  • Rozdielová analýza
  • Návrh opatrení na dosiahnutie súladu
  • Návrh implementačného plánu
  • Realizácia opatrení

Clouds
chránime Vaše hodnoty

Aktuality

Contact
Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti

Na mape

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo v prípade potreby produktovej podpory kontaktujte nás prosím cez tento formulár.