EN Kontakt
Komplexný bezpečnostný systém – nadstavbová aplikácia

Vulnerability management

<všetky služby

IT bezpečnosť je potrebné vnímať ako kontinuálny proces, ktorému je potrebné venovať patričnú pozornosť a periodickú starostlivosť. Za kľúčové preto považujeme nasadenie a prevádzkovanie takých technických prostriedkov, ktoré dokážu efektívne zabrániť neželaným udalostiam a zároveň informovať, ak predsa len takáto udalosť nastala. Naša spoločnosť poskytuje širokú paletu služieb, ktoré dokážu naplniť tieto ciele a umožnia zjednodušiť a zefektívniť správu a riadenie bezpečnosti.

  • SIEM – správa bezpečnostných informácií a udalostí
  • MDM – Mobile Device Management
  • Riadenie prístupov a prístupových práv
  • Penetračné testovanie, testovanie zraniteľnosti

Komplexné riešenia sieťovej bezpečnosti

  • Systém detekcie podvodov
  • Systém detekcie prienikov
  • Systém prevencie únikov
  • Systém detekcie anomálií
  • Virtualizácia a bezpečnosť virtuálneho prostredia

Clouds
chránime Vaše hodnoty

Aktuality

Contact
Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti

Na mape

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo v prípade potreby produktovej podpory kontaktujte nás prosím cez tento formulár.