EN Kontakt
Komplexný bezpečnostný systém – nadstavbová aplikácia

Technologická bezpečnosť

<všetky služby

Kybernetickú bezpečnosť je potrebné vnímať ako kontinuálny proces, ktorému je potrebné venovať trvalú starostlivosť. Za kľúčové preto považujeme nasadenie a prevádzkovanie takých technických riešení, ktoré dokážu efektívne informovať o výskyte neželanej udalosti a zabrániť jej, alebo aspoň  minimalizovať dopady.

  • SIEM – systém monitorovania bezpečnosti
  • Systém monitorovania sieťovej prevádzky
  • Systém pre ochranu údajov uložených v databázach
  • Systém pre monitoring a ochranu koncových bodov
  • MDM – Mobile Device Management
  • ADS – systém detekcie anomálií
  • IDS/IPD – systém detekcie/prevencie narušenia v reálnom čase
  • DLP – systém per zamedzenie úniku citlivých/osobných údajov
  • PIM/PAM – systém pre riadenie privilegovaných prístupov

Clouds
chránime Vaše hodnoty

Aktuality

Contact
Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti

Na mape

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo v prípade potreby produktovej podpory kontaktujte nás prosím cez tento formulár.