EN Kontakt
Komplexný bezpečnostný systém – nadstavbová aplikácia

Monitoring a prevádzka dátových centier

<všetky služby

Služby monitoringu a prevádzky dátových centier zabezpečuje špecializovaný tím, ktorý nepretržite monitoruje stav a funkčnosť zariadení non IT infraštruktúry t.j. elektrických zariadení, klimatizácie ako aj bezpečnostných systémov dátového centra na základe definovaných parametrov. V rámci služby monitoring a prevádzka dátových centier a facilitných priestorov vykonávame nasledovné činnosti:

  • servisná pohotovosť v režime 24x7x365
  • pravidelné skúšky činnosti
  • riadenie a koordinácia činností
  • prevádzková údržba
  • vypracovanie technickej dokumentácie
  • výstavba a úpravy dátových centier
  • konzultácie technických riešení

Clouds
chránime Vaše hodnoty

Aktuality

Cards

Prípadové štúdie

26 rokov na trhu. Desiatky úspešných projektov

Cards

Zo spoločnosti

Novinky v našej spoločnosti

Woman
Referencie

So spoločnosťou EMM spolupracujeme v oblasti budovania, prevádzky a servisu dátového centra už viac ako 5 rokov. Spoločnosť EMM svojim odborným prístupom prispela k optimalizácii prevádzkových nákladov na dátové centrum pri udržaní požadovaného štandardu poskytovaných služieb. Oceňujeme ústretovosť a flexibilitu dodávateľa, najmä v prípadoch mimoriadnych požiadaviek, ktoré plnia aj nad rozsah zmluvných povinností.

Ing. Zoltán Straňák
Sekcia korporátnej bezpečnosti, Vedúci oddelenia PBS
Contact
Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti

Na mape

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo v prípade potreby produktovej podpory kontaktujte nás prosím cez tento formulár.