EN Kontakt
Komplexný bezpečnostný systém – nadstavbová aplikácia

Nucleus

<všetky služby

O riešení

Hlavnou myšlienkou riešenia NUCLEUS je priniesť používateľom rýchly a efektívny spôsob zberu dát, ktorá ide ruka v ruke s konceptom „go paperless“ t.j. bez použitia papieru. Kontroly a inšpekcia založené na báze výkonov v teréne sú často krát nedohliadnuteľné a ťažko skontrolovateľné. Kontrola vedúceho pracovníka  o samotnom výkone a priebeho kontroly môže viesť k značnému zvýšeniu efektivity a zamedzeniu korupčného správania.

Vlastnosti aplikácie

  • Flexibilná tvorba dotazníkov, formulárov, inšpekčných formulárov
  • Priraďovanie úloh pracovníkom v rámci organizačnej štruktúry
  • Prikladanie príloh v rôznom formáte a s poznámkami
  • Možnosť zberu dát offline v miestach so slabým pokrytím
  • Logovanie dát / zamedzenie manipulácie s dátami
  • Výstupné reporty v digitálnej podobe s podpisom
  • Integrácia na systémy tretích strán

 

Mobilná a webová aplikácia boli navrhnuté na báze požiadaviek z verejného sektora, ale vidíme možnosť jej využitia aj v súkromnom sektore. Aplikácia bude obsahovať základné typy šablón, ktoré budú pokrývať všeobecné témy verejného ako aj súkromného života.  Zároveň bude obsahovať možnosť vytvoriť si vlastný formulár zložený z vlastných otázok, z ktorého bude možné vytvoriť šablónu. Vygenerovaná úloha s presnou šablónou otázok, rýchle zdokumentovanie aktuálneho stavu s možnosťou  generovania  PDF reportu sú základnými dôvodmi pre firmy, aby si zaobstarali náš produkt:

 

 

Oblasti využitia

Riešenie NUCLEUS je možné využiť v mnohých segmetoch od priemyslu až po maloobchodné prevádzky. Zefektívňovanie procesov a dokonalý prehľad a kontrola sú základnými predpokladmi správneho a efektívne fungujúceho biznisu.


Clouds
chránime Vaše hodnoty

Aktuality

Contact
Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti

Na mape

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo v prípade potreby produktovej podpory kontaktujte nás prosím cez tento formulár.