EN Kontakt
Komplexný bezpečnostný systém – nadstavbová aplikácia

Ochrana osobných údajov & GDPR

<všetky služby

Čo je to GDPR?

GDPR je nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Ide o všeobecnú právnu úpravu, teda podliehajú jej všetky komerčné aj nekomerčné činnosti organizácií, pri ktorých dochádza k spracovaniu OÚ, okrem aktivít taxatívne vymenovaných. Právna úprava sa dotýka nielen organizácií so sídlom v členských krajinách EÚ, ale všetkých organizácií, ktoré monitorujú aktivity alebo spracúvajú OÚ rezidentov EÚ.

 

Čo je to osobný údaj?

Podľa nového nariadenia osobný údaj je akýkoľvek údaj týkajúci sa fyzickej osoby, ktorým ju môžeme priamo alebo nepriamo jednoznačne identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Akých oblastí sa nové nariadenie týka?

Máte zamestnancov? Spracúvate údaje o vašich klientoch? Prevádzkujete kamerový systém, dochádzkový systém alebo eshop? Ak ste odpovedali áno, potom sa toto nariadenie týka aj Vás. Špecificky sa úprava dotýka oblastí:

 

Naše služby

Nariadenie zavádza nové bezpečnostné požiadavky a povinnosti, s ktorými musia prevádzkovatelia byť v súlade najneskôr do 25. 5. 2018. Časová náročnosť implementácie nariadenia sa môže v jednotlivých spoločnostiach líšiť, je potrebné, aby vedenie spoločností vopred pripravilo svojich zamestnancov, jednotlivé procesy a technológie. EMM vám ponúka spoluprácu pri riešení a implementácií požiadaviek týkajúcich sa tejto oblasti, vďaka ktorým bude váš biznis chránený pred rizikami už dnes. Zároveň vieme analyzovať rozdiely súčasného zákona voči nariadeniu a navrhnúť procesy a technológie tak, aby ste boli pripravení na podmienky vyplývajúce z nariadenia.


Clouds
chránime Vaše hodnoty

Aktuality

Contact
Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti

Na mape

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo v prípade potreby produktovej podpory kontaktujte nás prosím cez tento formulár.