EN Kontakt
Komplexný bezpečnostný systém – nadstavbová aplikácia

Analytické a konzultačné služby

<všetky služby

Zabezpečenie prevádzky bezpečnostných systémov, ako aj procesy riadenia informačnej bezpečnosti, vyžadujú neustále sledovanie trendov, hrozieb, množstvo analytických činností, udržiavanie bezpečnostnej dokumentácie, kontrolovanie postupov a procesov, čo kladie vysoké nároky na ľudské zdroje. Ponúkame preto našu pomoc a spoluprácu na týchto činnostiach, náš tím odborníkov je pripravený poskytnúť potrebné služby a konzultácie, čím sa značne zjednoduší správa a riadenie IT bezpečnosti, ako aj súvisiacich služieb.

  • Outsourcing služby zodpovednej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov
  • Outsourcing činnosti manažéra informačnej bezpečnosti

Dôležitou súčasťou procesu ochrany a bezpečnosti firemného prostredia a IT infraštruktúry je potrebná znalosť o tom, v akom sa stave sa firemné procesy, dokumentácia a táto infraštruktúra nachádzajú nie len z globálneho hľadiska, ale aj z pohľadu jednotlivých komponentov. Nami ponúkané služby v oblasti analýzy vychádzajú z renomovaných postupov a metodík, na základe ktorých vieme poskytnúť relevantné informácie o stave bezpečnosti v organizácií. Na základe týchto informácií vieme navrhnúť také opatrenia, procesy a postupy, ktoré zvýšia úroveň stavu vašej IT bezpečnosti.

  • Audit informačnej bezpečnosti
  • Analýza rizík a posúdenie stavu bezpečnosti

Clouds
chránime Vaše hodnoty

Aktuality

Cards

Prípadové štúdie

26 rokov na trhu. Desiatky úspešných projektov

Cards

Zo spoločnosti

Novinky v našej spoločnosti

Woman
Referencie

So spoločnosťou EMM spolupracujeme v oblasti budovania, prevádzky a servisu dátového centra už viac ako 5 rokov. Spoločnosť EMM svojim odborným prístupom prispela k optimalizácii prevádzkových nákladov na dátové centrum pri udržaní požadovaného štandardu poskytovaných služieb. Oceňujeme ústretovosť a flexibilitu dodávateľa, najmä v prípadoch mimoriadnych požiadaviek, ktoré plnia aj nad rozsah zmluvných povinností.

Ing. Zoltán Straňák
Sekcia korporátnej bezpečnosti, Vedúci oddelenia PBS
Contact
Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti

Na mape

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo v prípade potreby produktovej podpory kontaktujte nás prosím cez tento formulár.