EN Kontakt
Komplexný bezpečnostný systém – nadstavbová aplikácia

Servis a podpora

<všetky služby

Naši zákazníci už tradične oceňujú mimoriadnu pozornosť, ktorú venujeme kvalite servisných služieb. Tie sú súčasťou našej každodennej starostlivosti o zákazníkov. Služby vykonávame prostredníctvom vlastných certifikovaných pracovníkov, ktorí sú pravidelne školení na zvládnutie najnovších technológií kľúčových partnerov.

Pre zákazníkov s vyššími požiadavkami na vykonávanie záručného resp. pozáručného servisu, sme schopní na základe podpísaných servisných zmlúv, poskytovať také služby ako pravidelná profilaktika technológií, garantovať odstránenie závad v dohodnutých dobách prípadne iné požadované doplnkové služby.

Vytvoriť servisné hlásenie

Zásady pre posielanie požiadaviek na podporu a servis:

 1. Žiadosť o podporu alebo servis môže byt podaná cez systém EMM portál (len pre zmluvných zákazníkov)
 2. Pre nezmluvných partnerov alebo v prípade výpadku EMM portálu zasielajte požiadavky:
  pomocou servisného formulára
  alebo
  pomocou e-mailu, použite nasledovné e-mailové adresy (servis informačných systémov: servisis@emm.sk, servis bezpečnostných systémov a servis pre technickú bezpečnosť: servisbs@emm.sk)
  alebo
  písomnou formou, vyplnením servisného formulár a zaslaním EMM, spol. s r.o., Servis BS / Servis IS, Sekurisova 16, 841 02 Bratislava 42.
 3. Telefonická požiadavka bude akceptovaná len v súrnom prípade na telefónnom čísle +421 (2) 3211 3777 a dodatočne musí byť potvrdená elektronickou poštou, alebo pomocou servisného formulára z WEB stránky. Telefonická komunikácia na uvedenom čísle môže byť pre potreby skvalitnenia služieb zaznamenaná.
 4. EMM, spol. s r.o. odošle emailom evidenčné číslo, ktoré je súčasne potvrdením prijatia Vašej požiadavky. Evidenčné číslo bude slúžiť ako identifikácia pri všetkých kontaktoch medzi Vami a našimi zamestnancami pri riešení daného problému. Ak ste do jednej hodiny nedostali priradené evidenčné číslo, hlásenie nebolo doručené. V takomto prípade zavolajte na číslo +421 (2) 3211 3777 a požiadajte o reklamáciu registrácie žiadosti. V sporných prípadoch je pri určovaní času zásahu rozhodujúci čas doručenia žiadosti.
 5. Podmienkou pre uplatnenie záruky je predloženie potvrdeného dodacieho listu kupujúcim spolu s popisom závady. Za dátum prevzatia výrobku do záručnej opravy sa považuje dátum dodania výrobku a dodacieho listu do miesta plnenia záručných opráv. Za dátum prevzatia výrobku do nezáručnej opravy sa považuje dátum dodania výrobku a písomnej objednávky do sídla servisnej prevádzky firmy EMM, spol. s r.o. Miestom plnenia záručných opráv je sídlo firmy EMM, spol. s r.o., alebo sídla jej zmluvných servisných partnerov, ak kúpna zmluva neurčuje inak.

Clouds
chránime Vaše hodnoty

Aktuality

Cards

Blog

Zaujímavosti zo sveta technológií

Cards

Prípadové štúdie

26 rokov na trhu. Desiatky úspešných projektov

Cards

Zo spoločnosti

Novinky v našej spoločnosti

Woman
Referencie

So spoločnosťou EMM spolupracujeme v oblasti budovania, prevádzky a servisu dátového centra už viac ako 5 rokov. Spoločnosť EMM svojim odborným prístupom prispela k optimalizácii prevádzkových nákladov na dátové centrum pri udržaní požadovaného štandardu poskytovaných služieb. Oceňujeme ústretovosť a flexibilitu dodávateľa, najmä v prípadoch mimoriadnych požiadaviek, ktoré plnia aj nad rozsah zmluvných povinností.

Ing. Zoltán Straňák
Sekcia korporátnej bezpečnosti, Vedúci oddelenia PBS
Contact
Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti

Na mape

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo v prípade potreby produktovej podpory kontaktujte nás prosím cez tento formulár.