EN Kontakt
Komplexný bezpečnostný systém – nadstavbová aplikácia

Servis a podpora

<všetky služby

Naši zákazníci už tradične oceňujú mimoriadnu pozornosť, ktorú venujeme kvalite servisných služieb. Tie sú súčasťou našej každodennej starostlivosti o zákazníkov. Služby vykonávame prostredníctvom vlastných certifikovaných pracovníkov, ktorí sú pravidelne školení na zvládnutie najnovších technológií kľúčových partnerov.

Pre zákazníkov s vyššími požiadavkami na vykonávanie záručného resp. pozáručného servisu, sme schopní na základe podpísaných servisných zmlúv, poskytovať také služby ako pravidelná profilaktika technológií, garantovať odstránenie závad v dohodnutých dobách prípadne iné požadované doplnkové služby.

Vytvoriť servisné hlásenie

Zásady pre posielanie požiadaviek na podporu a servis:

 1. Žiadosť o podporu alebo servis môže byt podaná cez systém EMM portál (len pre zmluvných zákazníkov)
 2. Pre nezmluvných partnerov alebo v prípade výpadku EMM portálu zasielajte požiadavky:
  pomocou servisného formulára
  alebo
  pomocou e-mailu, použite nasledovné e-mailové adresy (servis informačných systémov: servisis@emm.sk, servis bezpečnostných systémov a servis pre technickú bezpečnosť: servisbs@emm.sk)
  alebo
  písomnou formou, vyplnením servisného formulár a zaslaním EMM, spol. s r.o., Servis BS / Servis IS, Sekurisova 16, 841 02 Bratislava 42.
 3. Telefonická požiadavka bude akceptovaná len v súrnom prípade na telefónnom čísle +421 (2) 3211 3777 a dodatočne musí byť potvrdená elektronickou poštou, alebo pomocou servisného formulára z WEB stránky. Telefonická komunikácia na uvedenom čísle môže byť pre potreby skvalitnenia služieb zaznamenaná.
 4. EMM, spol. s r.o. odošle emailom evidenčné číslo, ktoré je súčasne potvrdením prijatia Vašej požiadavky. Evidenčné číslo bude slúžiť ako identifikácia pri všetkých kontaktoch medzi Vami a našimi zamestnancami pri riešení daného problému. Ak ste do jednej hodiny nedostali priradené evidenčné číslo, hlásenie nebolo doručené. V takomto prípade zavolajte na číslo +421 (2) 3211 3777 a požiadajte o reklamáciu registrácie žiadosti. V sporných prípadoch je pri určovaní času zásahu rozhodujúci čas doručenia žiadosti.
 5. Podmienkou pre uplatnenie záruky je predloženie potvrdeného dodacieho listu kupujúcim spolu s popisom závady. Za dátum prevzatia výrobku do záručnej opravy sa považuje dátum dodania výrobku a dodacieho listu do miesta plnenia záručných opráv. Za dátum prevzatia výrobku do nezáručnej opravy sa považuje dátum dodania výrobku a písomnej objednávky do sídla servisnej prevádzky firmy EMM, spol. s r.o. Miestom plnenia záručných opráv je sídlo firmy EMM, spol. s r.o., alebo sídla jej zmluvných servisných partnerov, ak kúpna zmluva neurčuje inak.

Clouds
chránime Vaše hodnoty

Aktuality

Contact
Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti

Na mape

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo v prípade potreby produktovej podpory kontaktujte nás prosím cez tento formulár.