EN Kontakt
Komplexný bezpečnostný systém – nadstavbová aplikácia

Systém kontroly vstupov

<všetky služby

Základnou požiadavkou efektívneho bezpečnostného systému je jednoznačná identifikácia a autorizácia osôb. Ideálnym spôsobom identifikácie osôb je implementácia SKV. Identifikácia užívateľov je zabezpečená implementáciou SKV už pri vstupe do objektov. SKV prináša možnosť automatizácie definovania prístupov na základe pracovných pozícií osôb a ich právomocí s možnosťou okamžitého uplatnenia zmien. Systém prináša spoľahlivý prehľad, evidenciu a riadenie pohybu osôb – zamestnancov a návštevníkov vo firme alebo organizácii. Prednosťou našich systémov je efektívnosť a modularita. Vybrané systémy SKV prepájame s ostatnými produktami TOB a zároveň do nich integrujeme nadstavbové moduly napr. evidencia prítomnosti osôb v objekte, návštevný systém, dochádzkový systém, stravovací systém a pod.

Zameriavame sa na realizáciu systémov od výrobcov:

  • WEGA
  • SALTO LH
  • SATEL

Clouds
chránime Vaše hodnoty

Aktuality

Cards

Prípadové štúdie

26 rokov na trhu. Desiatky úspešných projektov

Cards

Zo spoločnosti

Novinky v našej spoločnosti

Woman
Referencie

So spoločnosťou EMM spolupracujeme v oblasti budovania, prevádzky a servisu dátového centra už viac ako 5 rokov. Spoločnosť EMM svojim odborným prístupom prispela k optimalizácii prevádzkových nákladov na dátové centrum pri udržaní požadovaného štandardu poskytovaných služieb. Oceňujeme ústretovosť a flexibilitu dodávateľa, najmä v prípadoch mimoriadnych požiadaviek, ktoré plnia aj nad rozsah zmluvných povinností.

Ing. Zoltán Straňák
Sekcia korporátnej bezpečnosti, Vedúci oddelenia PBS
Contact
Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti

Na mape

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo v prípade potreby produktovej podpory kontaktujte nás prosím cez tento formulár.