EN Kontakt

Informačná a procesná bezpečnosť

V našej spoločnosti chápeme IT bezpečnosť ako komplexný, dynamický, ale hlavne kontinuálne sa vyvíjajúci proces. Práve preto zákazníkom ponúkame služby, ktoré sú overené časom a sú založené na skúsenostiach profesionálneho tímu, pričom využívame tie najmodernejších technológie. Tieto služby vieme poskytnúť vo forme konzultácií, návrhov a dodávok technických opatrení, ako aj vo forme outsourcingu. Naša spoločnosť sa špecializuje na poskytovanie komplexných riešení v oblasti ochrany a bezpečnosti IT infraštruktúry a systémov, s cieľom navrhnúť a implementovať riešenie, ktoré je šité na požiadavky a potreby zákazníka.

Ochrana osobných údajov & GDPR

Ochrana osobných údajov & GDPR

EMM Security Operation Center

EMM Security Operation Center

IT infraštruktúra

IT infraštruktúra

Vulnerability management

Vulnerability management

Analytické a konzultačné služby

Analytické a konzultačné služby

Bezpečnostné projekty a dokumentácia

Bezpečnostné projekty a dokumentácia

Technická a objektová bezpečnosť

Technická a objektová bezpečnosť je systém organizačných a administratívnych opatrení slúžiaci na ochranu utajovaných skutočností pred neoprávnenou manipuláciou nepovolanými osobami v objektoch a chránených objektoch. Poskytujeme komplexné služby počínajúc vstupnou analýzou, cez návrh a optimalizáciu riešenia, spracovanie štúdie resp. projektu až po realizáciu a dodávku zariadení TOB. Samozrejmosťou sú post realizačné služby ako revízie, servis a podpora.

Monitoring a prevádzka dátových centier

Monitoring a prevádzka dátových centier

Komplexný bezpečnostný systém

Komplexný bezpečnostný systém

Kamerové a zabezpečovacie systémy

Kamerové a zabezpečovacie systémy

Dochádzkový systém

Dochádzkový systém

Systém kontroly vstupov

Systém kontroly vstupov

Vývoj SW a mobilných aplikácií

Náš skúsený tím pracuje na návrhu, realizácií a vývoji náročných SW projektov a aplikácií podporujúcich biznis, automatizáciu a digitalizáciu u našich klientov. Cieľom je navrhnúť a dodať riešenia pre zákazníkov tak, aby podporil ich biznis a posúvali ich na trhu do pozície technologických lídrov. Tvorbu SW riešení vnímame ako kolaboráciu nášho tímu a klienta, pričom dôraz kladieme práve na technologické a organizačné špecifiká a požiadavky zákazníkov. Zákazníkom poskytujeme komplexné riešenia od analýz, návrhov a vývoja business portálových riešení, mobilných aplikácií pre potreby interných aj externých používateľov. Samozrejmosťou je ich implementácia a postimplementačná podpora.

Servis a podpora

Naši zákazníci už tradične oceňujú mimoriadnu pozornosť, ktorú venujeme kvalite servisných služieb. Tie sú súčasťou našej každodennej starostlivosti o zákazníkov. Služby vykonávame prostredníctvom vlastných certifikovaných pracovníkov, ktorí sú pravidelne školení na zvládnutie najnovších technológií kľúčových partnerov.

Pre zákazníkov s vyššími požiadavkami na vykonávanie záručného resp. pozáručného servisu, sme schopní na základe podpísaných servisných zmlúv, poskytovať také služby ako pravidelná profilaktika technológií, garantovať odstránenie závad v dohodnutých dobách prípadne iné požadované doplnkové služby.

Servis zariadení OKI

Servis zariadení OKI

Servis a podpora

Servis a podpora


Woman
Referencie

So spoločnosťou EMM spolupracujeme v oblasti budovania, prevádzky a servisu dátového centra už viac ako 5 rokov. Spoločnosť EMM svojim odborným prístupom prispela k optimalizácii prevádzkových nákladov na dátové centrum pri udržaní požadovaného štandardu poskytovaných služieb. Oceňujeme ústretovosť a flexibilitu dodávateľa, najmä v prípadoch mimoriadnych požiadaviek, ktoré plnia aj nad rozsah zmluvných povinností.

Ing. Zoltán Straňák
Sekcia korporátnej bezpečnosti, Vedúci oddelenia PBS
Contact
Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti

Na mape

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo v prípade potreby produktovej podpory kontaktujte nás prosím cez tento formulár.